JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ras för Elektro på högskolorna

De senaste årens vikande söktryck till högskolans E, D och F-linjer fortsätter nedåt, framförallt på KTH och Chalmers. Det finns vissa ljusglimtar, främst på Linköpings och Lunds tekniska högskolor, men överlag har många linjer - främst Elektroteknik - tufft att locka studenter.
I veckan kom resultatet från urval 2 på högskolorna, det vill säga en sammanställning över de sökande som tackat ja till sina utbildningar. På vissa av linjerna på de tekniska högskolorna har det varit ett riktigt blåsväder de senaste åren. Elektroniktidningen har valt att jämföra några olika linjer på Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers Tekniska högskola (CTH), Luleå tekniska universitet (LTU), Lunds tekniska högskola (LTH) samt Linköpings Tekniska högskola (LiTH).

Jämfört med fem år tillbaka är det KTH i Stockholm och Chalmers i Göteborg som drabbats hårdast av nedgångar. Elektroteknik är en av de linjer där söktrycket avtagit kraftigt. Sedan år 2003 har Elektroteknik mer än halverats, både på Chalmers och KTH. Den har i Stockholm gått från 120 till 52 antagna idag medan den i Göteborg gått från 170 till 85 personer. I år är det 16 studenter färre än förra året på KTH vilket innebär en nedgång på cirka 24 procent medan Chalmers trots allt visar en uppgång på 11 personer.

En anledning till nedgången i Stockholm kan möjligtvis vara att Mikroelektronik som med 51 antagna i år kan ha tagit en del av kakan. Mikroelektronik är den enda av linjerna på KTH som i denna undersökning haft en märkbar ökning, från 39 personer (14 med internationell inriktning) till 51 personer (14 med internationell inriktning) vilket innebär en ökning på 12 personer eller cirka 31 procent.

- En del av förklaringen är att arbetsmarknaden är god. IT-bubblan sprack ju runt 2002 och det börjar gå in i medvetandet att mikroelektronik är en framtidsbransch. Sedan handlar det också om mun mot mun-metoden, det vill säga att studenterna tycker att utbildningen är bra och för det vidare, förklarar Mikroelektroniks studievägledare Håkan Sjöström.

Datateknik hade 180 personer antagna på KTH för fem år sedan vilket är en siffra som ökat med en person i år, så man kan säga att söktrycket är oförändrat. Däremot tycks Datateknik inte vara lika populärt på Chalmers längre. För fem år sedan antogs 170 personer till skillnad från 105 idag, med en nedgång på 10 personer sedan förra året.

Man kan även se en nedgång på Teknisk fysik på KTH som är 17 personer färre än förra året. För fem år sedan antogs150 studenter till Teknisk fysik medan idag ligger siffran på 118. Chalmers följer inte riktigt den trenden utan har sedan ett år tillbaka haft en nedgång på 10 personer och gått från 142 till 132 personer. För fem år sedan låg antagningen på 139 personer så det är i princip samma antal.

Chalmers har en ny linje i år vid namn Teknisk matematik med 36 stycken antagna men trots det har Elektroteknik ökat och Teknisk fysik legat stabilt. Av de 36 är cirka 30 procent tjejer vilket är betydligt fler än på de andra linjerna i denna undersökning.
Sven Engström, vicerektor för grundutbildningen, fick frågan om hur man ska göra för att locka fler studenter till de olika linjerna:

- Energifrågor, klimatfrågor samt resursfrågor är på tapeten just nu och förhoppningsvis blir unga människor influerade av det. För att locka fler till utbildningarna är det viktigt att visa på användbarheten i samhället. Med vissa linjer som till exempel Väg och vatten är det ganska uppenbart vad man kan tänkas hålla på med i framtiden medan andra skulle kunna lyfta fram mer vad man kan tänkas få för jobb, säger han.

I Luleå har antalet personer på de båda linjerna Datateknik och Teknisk fysik och elektroteknik legat ganska stabilt de senaste fem åren. Datateknik hade 12 personer för fem år sedan till skillnad från 20 idag med en nedgång på 5 personer sedan förra året. Linjen Teknisk fysik och elektroteknik skapades 2007 och har legat stabilt runt 17 antagna sedan dess. Tidigare var den uppdelad i de båda linjerna Teknisk fysik och Elektroteknik som tillsammans hade ungefär lika många antagna för fem år sedan som den hopslagna linjen har idag.

På Lunds tekniska högskola har alla de undersökta linjerna haft en uppgång sedan förra året. Elektroteknik har haft ett rejält uppsving på 18 personer så att det nu är 87 antagna men trots det når linjen inte upp till siffran år 2003 på 99 personer. Datateknik hade 149 antagna år 2003 vilket är 12 personer högre än årets antal på 137, trots en uppgång på 15 personer sedan förra året. Teknisk fysik har gått upp med 8 personer till 102 antagna vilket är ganska lik siffran för fem år sedan på 110 antagna.

I Lund har linjen Teknisk matematik som precis startat på Chalmers funnits ett antal år. I år ligger antalet antagna på 44 personer vilket är en nedgång på 6 personer om man jämför med år 2003 så man kan säga att linjen ligger ganska stabilt. Trots uppgång i Lund sedan förra året kan man dra slutsatsen att om man kollar flera år tillbaka har det inte hänt något väldigt drastiskt med någon av linjerna i Lund, till skillnad från hur det ser ut på exempelvis Chalmers och KTH.

Om man till sist rör sig till Linköping ses vissa ljusglimtar. På ett år har civilingenjörslinjen Teknisk fysik och elektroteknik ökat med 34 personer så att den idag har 159 stycken antagna (29 med internationell inriktning). Denna siffra är snarlik siffran för fem år sedan då antalet låg på 162 personer. Ur detta kan man dra slutsatsen att Linköping har nästan lika många studerande på sin Teknisk fysik och elektrotekniklinje som Stockholm har på Elektroteknik och Teknisk fysik tillsammans.

I Linköping har däremot Datateknik haft en nedgång. För fem år sedan hade den linjen 40 personer fler antagna än de 110 personer de har idag.

Många av linjerna på de olika högskolorna har valt att sänka sitt platsantal i år och utnyttjar det för att ge en bättre bild av läget än vad det egentligen är. Flera högskolor påpekar med detta resonemang att de fyller sina platser bättre än förut, trots att antalet intagna i praktiken ligger lägre än tidigare.

Konstateras kan att regeringen är orolig över det bristande intresset. Regeringen har i ett pressmeddelande sagt att de ska tillsätta en teknikdelegation med Volvochefen Leif Johansson som ordförande. Målet är att locka fler ungdomar till utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT genom att bland annat se över hur man från förskola till högskola kan få upp ett intresse för teknik samt även bibehålla detta. Man ska även försöka locka fler kvinnor till högskoleutbildningarna.

- Både Volvo och Sverige är beroende av att ungdomar intresserar sig för teknik och naturvetenskap och med tanke på de kommande stora pensionsavgångarna kommer arbetsmarknaden för ingenjörer att vara väldigt attraktiv under många år framöver, säger Leif Johansson.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)