JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Spar energi i kyrkor

Professor Shaofang Gong vid Linköpings universitet har fått 3,1 miljoner kronor från Energimyndigheten för ett nationellt pilotprojekt för energibesparing i kyrkor och andra kulturhistoriskt intressanta byggnader.
Med trådlös övervakning och möjlighet att på distans styra ljus och värme går det att spara stora mängder energi. På LInköpings universitet har ett forskarlag under ledning av professor Shaofang Gong tagit fram ett sådant system, kallat Culturebee (länk), som man därtill hävdar ger 80-90 procents systemkostnadsbesparing jämfört med andra kommersiella system på marknaden. Systemet mäter temperatur och relativ luftfuktighet, och ser till så dessa håller sig inom ramen för vad som krävs för att byggnaderna och dess inventarier inte ska fara illa, med så låg energiåtgång som möjligt.

Gruppen för kommunikationselektronik på Linköpings universitet har nu fått 3,1 miljoner kronor av Energimyndigheten för att göra en pilotinstallation i 26 svenska kyrkor. Svenska Kyrkan bidrar med lika mycket pengar därtill.

– Vårt system kan samla in mätdata utan att angripa byggnader och dess inventarier. Fjärrövervakning och fjärrstyrning blir möjlig från en hemsida, varifrån som helst i världen, säger Shaofang Gong i ett pressmeddelande.

Till projektet ska Svenska Kyrkan välja ut två kyrkor ur alla Sveriges 13 stift, som är skyddade enligt Kulturminneslagen. Genom att analysera de mätresultat som framkommer i dessa kyrkobyggnader ska förslag till åtgärder tas fram.

– Jag ser gärna att andra museer också deltar i vårt projekt, säger Shaofang Gong.

I projektet deltar även Högskolan på Gotland.
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)