JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. IBM hjälper Ericsson utveckla 5G-antenner

Antenner som kan klara de extremt höga datahastigheter som kommer att krävas i framtida 5G-nät är vad Ericsson och IBM ska utveckla tillsammans. Samarbetet ska utmynna i prototypsystem som stöder flera mobilanvändare, möjliggör en mängd nya tjänster på samma frekvens samt kan hantera datahastigheter som är flera storleksordningar högre än idag.
Fram till år 2019 kommer den mobila datatrafiken att ha tiofaldigats. Likaså kommer antalet M2M-enheter att öka med en faktor tre till fyra. Det skriver Ericsson i  juninumret av Ericsson Mobility Report.

Fast siffrorna ovan är innan 5G-nått marknaden. Därefter väntas dataexplosionen. Det är den Ericsson nu förbereder sig inför.

– Ericsson forskar på radioteknik i världsklass som ska göra det möjligt att nå de extremt höga datahastigheter som kommer att krävas i framtiden. I juli visade vi i tester att vi kan  skicka 5 Gbps i luften, säger Thomas Norén, ansvarig för Product Management Radio på Ericsson, i ett pressmeddelande.

En viktig detalj i utvecklingsarbetet är själva antennerna. De måste vara små, lätta och flexibla.

Nu ska Ericsson och IBM i gemensam regi utveckla framtidens antenner för mobilnäten. Det handlar om fasstyrda antenner, det vill säga antenner där ett antal antennelement används för att styra formen och riktningen på antennloben.

– Nyligen lanserade vi branschens mest flexibla small cell som tillåter samtidig användning av flera olika tekniker. Även vid storleken som en surfplatta, är formfaktorn begränsad av komponenterna inuti. Detta forskningssamarbetet kommer att hjälpa oss att bygga mobilnät som ger rätt täckning och kapacitet även i den tätaste stadsmiljö, förklarar Thomas Norén.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)