JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Allt om IEEE:s nya licenspolicy

PatentAllt om IEEE:s nya licenspolicy

IEEE-SA nya licenspolicy väntas  dramatiskt sänka ­inkomsterna för patentägare. Nokia och Qualcomm totalvägrar medan Intel och Apple jublar. Elektroniktidningen ger bakgrunden till nyordningen och branschens kommentarer.

Licenspriser ska beräknas på chipet som implementerar standarden, inte på slutprodukten som chipet sitter i. Det är innebörden av en ny policy som organisationen IEEE – bakom bland annat Wifi – har antagit.

Det är ett dramatiskt avsteg från hur licenser beräknas idag – inte bara hos IEEE.

Det kommer att dröja några år innan effekten av den nya rekommendationen blir märkbar eftersom gamla kontrakt först måste värka ut och det kan bli svårt att påverka standardprocesser som redan pågår – framförhållningen är några år. Men därefter kan effekten bli hur stor som helst, inte minst för att policyn kan komma att sprida sig till fler organisationer.

NÅGRA RÖSTER OM NYA POLICYN

Nokia: ”De föreslagna förändringarna av IEEE:s patentpolicy ger orättvisa fördelar för den som implementerar standarder men är ovilliga att betala rimlig kompensation för licenser, på bekostnad av de som utvecklar teknik för standarder, som Nokia”.

Intel: ”De föreslagna förändringarna är bra för konkurrensen och bra för konsumenten, och kommer driva och belöna innovation”.

Ericsson: ”Det här är ett mycket kortsiktigt tänkande. Långsiktigt behöver man göra substantiella investeringar i utvecklingen av teknik”.

Jorge L. Contreras, juridikdocent: ”Det står klart att de viktiga spelarna inom datanät inte tycker att Qualcomms och andras frånfälle är något större problem för IEEE. Jag skulle tro att IEEE:s standardarbete kommer att kunna fortsätta utan problem”.

IEEE-USA, som var mot policyändringen: ”Det finns inga ordentliga vetenskapliga empiriska studier som visar att tekniken har bromsats eller att konsumenter blivit lidande som resultat av patent på standarder. Den explosiva tekniska innovationen, mångfalden i produkter och de otroligt låga priserna på på smarttelefoner och pekplattor tyder tvärtom på motsatsen”.

USA:s justitiedepartement: ”Uppdateringen har potential att gynna konkurrensen och konsumenterna genom att underlätta licensförhandlingar, förhindra hold up och royalty stacking och främja konkurrens mellan olika tekniska lösningar för upptagning i standarder”.

Interdigital: ”Regeländringen kommer att bromsa IEEE:s utveckling mot 5G”.

IEEE: ”Det här är en avgörande strid. Den handlar inte bara om pengar utan om makten över tekniken”.

Qualcomm: ”Det här är en attack på Qualcomms affärsmodell och licensmodell. Om Intel kan reducera våra licensinkomster kan de reducera vår konkurrensfördel”.
HÄR ÄR AGUMENTEN EMOT
IEEE-gruppen som tog fram den nya policyn fick 680 kommentarer. Här är några av de invändningar som kritikerna lagt fram.

•    Det finnas redan en etablerad formel för priset på licenser. Den utgår från värdet som tillförs slutprodukten av den patenterade tekniken.

•    Det finns inga bevis för att den nuvarande policyn är ett problem. Tvärtom har det skett en fantastisk utveckling inom mobilvärlden under de senaste åren. Även nya aktörer – som Apple – har kunnat ta sig in på marknaden och göra stora pengar.

•    Det är orimligt att två olika produkter ska betala samma licensavgift om de använder samma chip, men använder olika mycket av dess funktion. Ett exempel är en strömsparfunktion som gör nytta i en mobil men inte i en basstation.

•    Policyn är en cynisk strategi av medelmåttor att ta sig ikapp de företag som ger de stora bidragen till mobiltekniken. Genom att skära bort de inkomster licensledarna använder för utveckling, hamnar alla på samma låga nivå.

•    Intel försöker medvetet att peta bort Qualcomm från 5G-standardiseringen för att kunna driva 5G i egen riktning och få in mer egen teknik.

•    Om inkomstströmmen till teknikutvecklarna stryps kommer företagen inte längre att ha råd att utveckla ny teknik och teknikutvecklingen kommer att bromsas upp.
IDAG RÄKNAR ALLA OLIKA
IEEE:s nuvarande policy ger vaga riktlinjer till hur patentlicenser ska beräknas. Det har resulterat i att licenssäljarna använder olika formler. Exakt vilka vet vi inte – de enskilda avtalen är oftast hemliga. I endast 2 av de 40 licensåtaganden som gjorts sedan 2007 har licensgivaren ens avslöjat sin maxtaxa.

Qualcomm är en av de två. Företaget har redovisat sin enkla modell för licensavgifter för LTE och Wimax: 3,5 procent av slutpriset på produkten.

Interdigital säger sig utgå från typprodukter, som ”enkel ringtelefon” eller ”smarttefon” och kräver inom varje typ samma licensbelopp oavsett vad telefonen faktiskt kostar.

Ericsson säger sig göra på samma sätt. Företaget preciserar dessutom att det beräknar sina licenspriser utifrån ”det värde som tekniken tillför slutprodukten”.
Ericsson hävdar att den beräkningsmodellen är standard i branschen sedan 90-talet.

Det betyder att en cocacolaautomat, en mobiltelefon och en bil med exakt samma trådlösa teknik inbyggd – kanske samma chip – kan beläggas med olika licensavgifter. Andelen är förstås mindre för en bil än för en telefon, och enligt logiken högre för en simpel ringtelefon än för en påkostad smartphone med appar, kamera och mycket annat som inte har med radiotrafik att göra.

Den nya policyn från IEEE anses betyda att alla dessa produkter istället borde betala samma licensavgift, givet att de hypotetiskt använder samma mobilchip.

Ericssons exakta licenspris, ”det värde som tekniken tillför”, kan förstås aldrig bli något annat än en höftning. Apple har antytt att Ericsson kräver 1,25 procent av priset på en Iphone i LTE-licensavgift.

Vad slutsumman blir av alla de separata licensräkningar du som mobiltillverkare får i brevlådan, har nederländska Fairphone gett oss en vink om. Företaget publicerar en uppdelning av kostnaden för sin telefon FP1 och där finns en post på 25 euro för IP-licenser – ganska exakt en tiondel av produktens säljpris före skatt.

Siffran kan vara i det övre skiktet eftersom Fairphone är en liten tillverkare och därmed missar mängdrabatter. Å andra sidan finns dolda licenskostnader inbakade i komponenterna utanför Fairphones kalkyl.

Företag med stora licensinkomster inom trådlös teknik är starkt kritiska. Nokia och Qualcomm har deklarerat att de totalvägrar. De deltar gärna i standardarbetet, men i den utsträckning deras teknik hamnar i IEEE-standarder kommer de att kräva licensavgifter enligt den gamla ordningen.

De flesta företags inställning till nyordningen har blivit känd under det att den två år långa utredningen pågått. Också Ericsson, Interdigital, Alcatel-Lucent och General Electric är mot.

Huvudvattendelaren går mellan patentägare och tillverkare. De som implementerar standarderna är nöjda. De kan sänka sin priser eller stoppa mer pengar i egen ficka.

Bland de positiva hittar vi Apple, HP, Intel, Cisco, Microsoft, Lenovo, Samsung, Dell, D-Link, Sierra Wireless, Juniper och Broadcom.

Det har varit för mycket bråk kring licensvagifter, tycker IEEE. Därför bestämde man sig för två år sedan att ta fram en ny policy med klarare riktlinjer.

IEEE pekar på flera högprofilerade tvister kring tolkningen av nuvarande policy kring ”rättvisa och rimliga” licenspriser.

Jo, den frasen lämnar lika mycket utrymme för tolkningar som den ser ut att göra. Med klarare riktlinjer hoppas IEEE att tvisterna ska bli färre.

Även patentägarna sägs ha intresse av större tydlighet, så inte en domstol i efterhand kan bestämma en tolkning som de inte hade viljat utsätta sitt patent för. När man lägger sitt patent i en standard gör man utfästelser, och de kanske man inte hade velat göra om man i förhand vetat hur en domstol  plötsligt skulle tolka dem.

Bland rättsfallen som nämns flera gånger finns svenska Ericssons tvister med Apple och D-Link, som bland annat just nu tvistar om vad som är den ”rättvisa och rimliga nivå” på en licensavgift som Ericsson förbundit sig att hålla.

Men om dramat har en huvudperson så är det Qualcomm. Inte mindre än 60 procent av Qualcomms intäkter kommer idag från patentlicenser på sammanlagt 30 miljarder dollar de senaste fem åren.

Det finns en vanlig uppfattning att licenskostnaderna för trådlös teknik har rusat iväg och behöver dämpas. Detta är orsaken till att IEEE valt en ny policy som väntas sänka licenspriserna.

Qualcomms hela affärsmodell är hotad, anser en analytiker.

Ändringen sker samtidigt som det som kallas 5G defineras, nästa generations mobilteknik där IEEE-standarder – främst Wifi – väntas bli centrala vid sidan av 3GPPs standarder. Rekordmånga har samlas kring grytorna för att försöka få med sin egen teknik som ingrediens i 5G.

Och så välter plötsligt IEEE ut grytan.

Hotet mot patentinkomsterna kommer inte bara från IEEE:s policyändring i sig eftersom andra standardorganisationer är nyfikna på hur IEEE:s experiment ska utfalla. Går det bra finns möjligheten att de följer efter.

På Kinas industridepartment finns exempelvis ett färskt förslag till en generell mall för policies kring standardpatent. Mallen är en kopia av IEEE vad gäller licensberäkningar – priset ska beräknas från ”den minsta komponent eller enhet som uppfyller den slutgiltiga standarden.”

Regeln avviker från vad kinesiska domstolar accepterar idag. Exempelvis tilldömdes Qualcomm i Kina nyss 8,2 miljarder kronor i böter för överdrivna licensavgifter. Å andra sidan accepterade domstolen principen att avgiften fick beräknas på slutproduktpriset – även om Kina gav landets företag en rabatt på 35 procent. Principen kallas EMVR (entire market value rule).

Alla följer spänt vad som nu händer inom IEEE. Kommer IEEE att definiera teknik som kringgår patent från Nokia och Qualcomm? Eller kommer man att acceptera stora skillnader i licenserpriser? Kommer fler att totalvägra – det vore i så fall inte första gången som IEEE:s patentpolicy ignorerades.

Vissa talar om en risk för att IEEE spelat ut sin egen roll – att standardiseringen kommer att flytta till andra forum. En stor fråga är hur Etsi och andra organisationer bakom 3GPP kommer att agera.

Den nya IEEE-principen sägs vara juridiskt oprövad. En liknande princip har använts i pedagogiskt syfte i licensrättegångar – juryn består ofta av lekmän – men principen tros inte ha varit grunden för verkliga kontrakt.

Nyordningen låter också lite grand som utpressning. Kritiker har kallat den för en ”priskartell mellan köpare”. Dessutom har IEEE anklagats för att ha tagit fram policyn på ett odemokratiskt sätt.

IEEE:s respons på den kritiken blev att be det amerikanska justitiedepartementet om ett utlåtande.

Departementet ryckte på axlarna. Det tyckte utredningsprocessen varit öppen och konstaterade att det är frivilligt att bidra med patent till standarder. Dessutom påpekade departementet att IEEE är en privat organisation som staten inte kan styra över.

De nya reglerna ansågs av departementet inte problematiska i sig. Men det lovade att höra av sig om det skulle upptäcka något oroväckande i hur policyn tillämpades.

 

 

 INTE ENDA ÄNDRINGEN

Generellt har du rätt att ta vilka avgifter du vill för dina patent. Men vill du se dem i en IEEE-standard behöver du göra eftergifter. Ju mer du lovar, desto troligare är det att de andra medlemmarna röstar in din teknik.

Prenumerera! IEEE beslutade den 8 februari att ändra IEEE:s patentpolicy på flera punkter. Den mest kontroversiella ändringen säger att licenspriset ska beräknas från priset på ”den minsta säljbara kompatibla komponent som implementerar standarden” – det tolkas allmänt som priset på chipet.

IEEE gjorde dessutom ytterligare några ändringar och preciseringar. Även en del av dessa har kritiserats av patentägare bland annat för att de avväpnar patentägare från taktik som de idag använder för att pressa licenstagare att betala, som att kräva säljstopp på ett tidigt stadium.

•    licenssäljaren bör inte kräva säljstopp – ett vapen som gör irreparabel skada – mot en ovillig licenstagare innan en slutgiltig dom fastslagit viken licensavgift som är rimlig.
•    licenssäljaren bör ta hänsyn att det finns andra patent som täcker samma teknik – att det finns en total kaka att dela på.
•    licenssäljaren bör titta på vad den kräver av andra för samma licens under samma omständigheter.
•    alla i produktkedjan bör kunna kräva att få teckna licens – inte exempelvis bara slutprodukttillverkare.
•    när man byter patent med varandra bör man inte kräva att få blanda in patent utanför standarden i transaktionen.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)