JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Vadsbo Innovation blir Switchtech

Vadsbo Innovation blir Switchtech

Om man utvecklar lysdiodsstyrning baserad på switchad teknik, vad passar bättre än att kalla företaget för Switchtech. Det är i varje fall nya namnet på Göteborgsföretaget Vadsbo Innovation.
Vadsbo Innvation startade hösten 2009 som ett dotterbolag till Vadsbo för att utveckla produkter som styr belysning, framförallt lysdiodsbaserad belysning. Under åren har det kommit ett antal produkter inklusive LED-styrdonet LCC9, tryckreglermodulen CMP, multistyrmodulen MCMP, en universell trycknappsdimmer i dosformat för lågeffektlampor och en pulsbreddsmodulerad dimmer för konstantspänningsdioder.

Nu är det dags för en ny fas som tar avstamp i en patenterad teknik för mjukvarustyrd switchstyrning. Projektet startade år 2013 och har verifierats i en prototyp. Den nya styrningen som initialt ska användas för att styra lysdiodbelysning går under varumärket Softswitcher, vilket står för softwarebased switching frequency technology.

Lösningen innebär att hårdvara ersätts med mjukvara vilket ger mycket kompakta driftdon med färre komponenter något som i sin tur minskar volym och materialåtgång, ger dramatiskt ökad livslängd, hög effektfaktor, höjd verkningsgrad, kraftigt minskat behov av yta/volym för kylningsändamål samt minskad driftkostnad och energiåtgång.

Dessutom blir enheterna enklare att koppla upp på nätet och styra via hemautomationssystemet.

Som en konsekvens ändras också namnet på Vadsbo Innovation till Switchtech. Verksamheten sysselsätter tre personer, men i planerna ligger också att anställa fler under det närmaste året.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)