JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

singh

Kol­beläggning kan ge billigare vindkraft

100 miljoner testcykler i ett kullager utan större slitage –  det har forskare på Argonne National Laboratory observerat efter att ha använt en ny kolbeläggning och testat kullager med krafter motsvarande användning i växellådan i ett vindkraftverk.

Ickebelagda kullager gick sönder efter 32 miljoner cykler. Testriggen tillät 100 miljoner cykler.

Om beläggningen fungerar lika bra under verkliga förhållanden kan underhållskostnaderna för vindkraft sänkas. Utslitna kullager och kugghjul är vanliga underhållsproblem i vindkraftverk.

Beläggningen kallas N3FC och tillhör gruppen hydrogenerade diamantliknande kolbeläggningar (H-DLC). Materialet deponerades på kulor eller ringar med tekniken PVD (Physical vapor deposition). När antingen kulor eller ringar eller båda hade beläggning, blev slitaget avsevärt mindre.

Resultatet kom som en överraskning. N3FC är mjukare än stålet (AISI 52100) och det normala angreppssättet är att använda hårdare material.

– Till att börja med var våra förväntningar låga eftersom vi trodde att ytbeläggningen skulle slitas ut på grund av de stora påfrestningarna i vindkraftverk, men det hände inte, säger Ali Erdemir vid nationella laboratoriet i Argonne.

Projektet Slide (Lubrication Interaction, discovery and engineering) bedrivs med University of Akron och undersöker hur smörjmedel och material samverkar. Målet är nya smörjnings- och ytbeläggningskoncept som minskar friktionen.

Resultaten publiceras i februarinumret av tidskriften Tribology International.

FOTNOT: I de fyra ytförstoringarna ovan har den andra kolumnen H-DLC-belagda kulor och den andra raden H-DLC-belagda ringar.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)