JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Amerikanska Qualcomm kan komma att få betala tillbaka royalties som det tagit ut för sina mobilpatent under de senaste åren. Det kan bli ett av utfallen av ett åtal som den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC nu väcker mot företaget.

Qualcomm har sedan 2014 utretts av FTC (Federal Trade Commission) för hur det licenserar sina mobilpatent. Det har resulterat i en stämning som lämnades in i går till en domstol i norra Kalifornien.

FTC vill förbjuda Qualcomm från att använda vissa affärsmetoder. Qualcomm kan komma att dömas till att betala tillbaka delar av tidigare royalties. Dessutom kan Qualcomms framtida licensavtal komma att kräva myndighetsgodkännande.

Grunden för åtalet är att Qualcomm liksom sina konkurrenter lovar att licensera ut sina patent enligt så kallade FRAND-villkor (”fair, reasonable and non-disciminatory”) när dessa patent täcker teknik som ingår i en standard. Dessa utfästelser har Qualcomm enligt FTC på flera sätt brutit mot.

Åtalet innebär att FTC i detalj diskuterar hur mobilteknikföretagens FRAND-utfästelser konkret ska tolkas. Därmed hakar FTC på en global trend hos standardorganisationer och myndigheter.

Exempelvis antog  standardorganisationen IEEE under våren 2015 nya riktlinjer för att ta bort en del av godtycket i tolkningen av FRAND.  FTC:s argument idag, liksom motargumenten från Qualcomm och den FTC-ledamot som röstade mot stämningen, är ekon av denna pågående FRAND-debatt.

Apple används av FTC som exempel på ett företag som drabbats av Qualcomms affärsmetoder.

Apple har mellan 2011 och 2016 i princip tvingats att välja Qualcomms basbandschips, enligt FTC. Alternativet hade varit att betala en betydligt högre licenskostnad för Qualcomms patent. Därmed fick Qualcomm ett lönsamt monopol hos den mest framgångsrika mobiltelefontillverkaren under perioden.

Utan den Qualcommpatenterade tekniken skulle inte Apple kunna bygga mobiltelefoner som uppfyller standarderna. Patent av detta slag kallas standardessentiella och är vad stämningen handlar om.

”Ingen licens – inga chips” – så beskriver FTC Qualcomms licensvillkor. 

Också Qualcomms basbandskonkurrent Intel, liksom Samsung, väntas komma att kallas som vittnen till rättegången, som väntas komma att pågå i åratal med många överklaganden, om Qualcomm döms.

FTC är också kritiskt mot att Qualcomm beräknar sina royalties som en procent av priset på slutprodukten och tycker att FRAND rimligen innebär att licenspriset snarare ska beräknas på de komponenter i produkten som använder den patenterade tekniken. Det är samma riktlinjer som antogs år 2015 av IEEE.

En mobiltelefon av idag idag innehåller kamera, högupplöst pekskärm, tillämpningsprogram och grafikprocessorer – funktioner som inte har något att göra med den basbandsteknik som Qualcomm licenserar, påpekar FTC.

Enligt stämningen är Qualcomms royalties ofta flera gånger högre än royalties för teknik av samma karaktär från andra licenssäljare.

FTC noterar det ologiska i att Qualcomm behåller samma paketpriser på royalties trots att många av dess patent på CDMA-teknik förfallit.

Ytterligare en anklagelse är att Qualcomm vägrat teckna licenser med sin konkurrenter, också detta i strid med sina FRAND-åtaganden.

Qualcomm har kommenterat stämningen:

– Qualcomm anser att stämningen baseras på felaktig lagtolkning, brist på ekonomiskt stöd och omfattande missuppfattningar av mobilteknikbranschen.

Företaget nekar till anklagelsen att ha hållit tillbaka chipsleveranser för att få igenom orimliga eller orättvisa licenskrav.

Angående hur licenspriser ska beräknas anser Qualcomm att FTC inte har med det att göra.

– Mobilstandardorganisationernas riktlinjer kring intellektuell egendom kräver inte att licenser tecknas på komponentnivå, och FTC har ingen auktoritet att skriva om branschens riktlinjer. De ska avgöras av branschen själv, inte av en myndighet.

Enligt Qualcomm demonstrerar mobilbranschens explosiva utveckling att företagets affärsmetoder inte kan vara ett problem.

Det potentiella utfallet av stämningen är mycket stort. Under sitt senaste bokföringsår gjorde Qualcomm 6,6 miljarder dollar i vinst på patentlicenser vilket är klart mer än de 1,8 miljarder i vinst företaget gjorde på chipsförsäljning. Båda summorna gäller före skatt.

I slutet av december dömdes Qualcomm för liknande brott av Sydkoreas konkurrensmyndighet KFTC till 890 miljoner dollar i böter. Den domen kommer Qualcomm att överklaga.

Också EU och Taiwan undersöker Qualcomms licensstrategier.

Qualcomms börsvärde sjönk med fyra procent efter stämningen. Utfallet av stämningen är svårtippat bland annat eftersom ingen vet vad USA:s nye president kommer att ha för policy inom området.

Stämningen kommer bara några dagar innan den nuvarande styrelsen för Federal Trade Commission ändras och går till en republikansk majoritet från en demokratisk.

En av de tre röstande ledamöterna var mot stämningen. Den ensamma republikanska ledamöten röstade emot med argumentet att stämningen missuppfattar vad lagen säger och underminerar amerikanska företags patenträttigheter.

Enligt den avvikande rösten påstås aldrig direkt i stämningen att Qualcomms royalties varit för höga, det vill säga att eventuella problem med Qualcomms affärsmetoder bara är teoretiska. 

Utfallet kan bli relevant även för svenska Ericsson vars licenspolicy liknar Qualcomms i avseendet att royaltyn för samma patent varierar med vilken typ av produkt som den licenserade tekniken används i.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus