JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Först år 2052 kommer helt autonoma fordon att finnas allmänt tillgängliga. Prognosen kommer från standardorganisationen SAE (Society of Automotive Engineers) som menar att branschen gör orealistiska utfästelser om en snabbare utrullning.

DEN FÖRARLÖSA TIDSÅLDERN

År 2014 definerade SAE sex klasser av självkörningsteknik som blivit allmänt språkbruk i branschen.

Nivåerna anger vilken grad av autonomi en självkörande bil har. På nivå 1 deltar fordonet i styrningen, på nivå 2 har den full kontroll, och på nivå 3 övervakar fordonet dessutom att styrningen faktiskt fungerar – så att föraren äntligen kan koppla av och surfa på nätet eller läsa en tidning,

På nivå 4 har fordonet till och med en fungerande plan B ifall det hamnar i en trafiksituation det inte kan hantera och föraren inte kan eller vill ta över.

Nivå 0 och 5 representerar extremfallen att föraren respektive bilen kan ta det fulla ansvaret i alla tänkbara trafiksituationer.

SAE har definierat fordonsstandarder ända sedan den ledande biltidningen hette ”The Horseless Age”. Henry Ford var SAE:s förste ordförande.

Medlemmarna är idag 127 000 personer, huvudsakligen amerikaner.

Den som levererar budskapet är Shawn Andreassi, kommunikationschef på SAE. Han kritiserar branschen.

– På branschkonferenser och i allmänmedia hör man biltillverkare, leverantörer och analytiker säga att fullt autonoma fordon kommer att finnas på vägarna i konsumenters händer år 2020. Men det finns en tid då man måste se sanningen i vitögat och när det gäller självkörande bilar har den tiden kommit nu, skriver han.

Enligt Shawn Andreassi kommer sådana fordon inte att  finnas allmänt tillgängliga förrän år 2052.

Årtalet är medianvärdet i enkät han genomfört bland SAE:s branschexperter.

Med ”fullt autonoma fordon” menar Shawn Andreassi det som hans egen organisation SAE  kallar SAE 5.  En sådan bil kan utan undantag köra precis överallt där en mänsklig förare kan köra. 

Shawn Andreassis fnyser åt hur andra underskattar svårigheterna med att utveckla självkörning.

– Autonoma fordon är mycket mer komplext än att bara surra fast lite kameror och sensorer på ett fordon och sedan vänta sig att det ska köra sig själv, skriver han.

Enligt Shawn Andreassi är nivå 5 outforskat territorium som kräver teknik, infrastruktur och regleringar som ännu inte existerar.

Enligt EU-självkörningsprojektet Adaptive är syftet med definitionen av SAE 5, att göra SAE-skalan heltäckande.

– Sådana system är inte i fokus för Adaptive eftersom det är osannolikt att de kommer att finnas tillgängliga som produkter inom en överskådlig framtid, skrev Adaptive i en rapport år 2014.

SAE-indelningen är grov. Nivån SAE 4 täcker exempelvis in allt från automatisk fickparkering till att kunna köra själv till samtliga adresser i Sverige. 

I nyss nämnda rapport gör Adaptive en finkornigare systematisk indelning som täcker in 33 klasser av självkörningsfunktioner. Den indelningen tar till exempel hänsyn till hastighet och väglag.

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)