JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

När Region Uppsala dra upp riktlinjen för att nå sitt miljömål är solel en viktig ingrediens. Hittills har tak och fasader i regionen inventerats – 16 byggnader har fått bygglov för solceller. Ambitionen är att 10 000 kvm solceller ska vara installerade redan nästa år och att en öppen energiportal ska visa vägen framåt.

När Region Uppsala år 2015 drog igång ett projekt för att nå långsiktig hållbarhet delades arbetet upp i två delar. Dels energieffektivisering, dels energiproduktion.

Målet var att minska energianvändningen med tio procent och att två procent av elbehovet i regionen ska täckas av egenproducerad el. Genom olika effektiviserings- och optimeringsåtgärder har energianvändningen nu minskat med 17 procent (23 GWh), medan elproduktionen är i full färd med att utvecklas för att nå målet.

Hittills har en solcellsanläggning monterats på Akademiska sjukhusets tak, men innan årsskiftet ska ytterligare tre anläggningar vara på plats på sjukhustak i regionen. Då är 6 000 kvm solceller i drift, vilka tillsammans ska kunna ge cirka 600 MWh.

– Intresset för solceller är stort och det kommer löpande människor på studiebesök. Inom kort kommer besökare vid Region Uppsalas sjukhus att kunna se hur mycket el som produceras i realtid på väntrums-tv, berättar Fredrik Sadjak (bilden), ansvarig vid Fastighet och service (fd Landstingsservice).

Parallellt med installationen av solceller pågår nämligen ett forskningsprojekt med målet att ta fram norra Europas mest omfattande energiportal. Forskningsprojektet är ett samarbete med Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala (STUNS) och Uppsala universitet.

Syftet med projektet är att få mer kunskap om hur solcellerna fungerar i praktiken och i full skala.

För detta byggs en testbädd i anslutning till alla solcellsinstallationer. Mätvärden samlas sedan in via en styrdator och en väderstation för att lagras i en öppen energiportal. Intressant information att samla in är exempelvis hur mycket el som produceras, växelriktarens verkningsgrad, solinstrålning, lufttryck, temperatur, nederbörd och vind.

Insamlat data kommer sedan att kunna användas av forskarna för att skapa statistiska modeller som beräknar solcellsproduktionen och hur den matchar byggnadens elbehov. Tidigare har de flesta solcellsanläggningar enbart testats i labb, vilket är något som särskiljer detta projekt från andra.

 

 

 

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)