JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
lördag 27 november 2021 VECKA 47

De första kiselkarbidkretsarna från Kistaföretaget Ascatron är klara för kundtest. Först ut är högspända dioder på upp till 10 kV. Även MOSFET:ar är under utveckling. De ska finnas tillgängliga under nästa år.

Strax före sommaren förra året avslöjade Ascatron för Elektroniktidningen att företaget ändrar affärsmodell. Det går från att erbjuda specialistkompetens inom epitaxistrukturer för komponenter i kiselkarbid till att utveckla och sälja egna kretsar i kiselkarbid (länk).

Nu är de första produkterna tillgängliga. De är dioder för spänningarna 1200 V, 1700 V och 10 kV och finns för kunder att testa. Planen är att släppa switchar under nästa år.

Både dioder och switchar bygger på samma materialteknik. Den är utvecklad av Ascatron och döpt till 3DSic. Den kan användas till alla sorters komponenter – från transistorer som JFET, BJT och MOSFET till Schottky-, JBS- och PIN-dioder.

Företaget skapar grundstrukturen som andra. Det lägger ett aktivt lågdopat n-skikt med epitaxi ovanpå en högdopad kiselkarbidskiva. Fast när de dopade strukturerna nära ytan skapas etsar det svenska företaget ut en struktur och odlar in det p-dopade materialet med epitaxi istället för att använda jonimplantering, som andra företag gör.

– Vi har utvecklat en unik materialteknik som gör det möjligt att fullt ut utnyttja potentialen hos SiC för att hantera mycket hög effekt med minimala förluster, med bibehållen tillförlitlighet som hos kisel, säger Adolf Schöner, teknikchef på Ascatron, i ett pressmeddelande.

Enligt Ascatron ger deras metod färre defekter, vilket bäddar för komponenter som klarar hög spänning och hög temperatur utan att livslängden påverkas negativt.

Färre defekter ger också mindre läckström och motstånd, något som minskar värmeutvecklingen och därmed förlusterna när ström körs igenom den färdiga komponenten.

– Vår teknik har potential att sänka förlusterna upp till 30 procent jämfört med konventionella lösningar, tilläger Adolf Schöner.

Företaget ser stor potential för de egna kretsarna i krafttillämpningar inom industri samt fordons- och energisektorn.

Vid sidan av komponenttillverkningen kommer Ascatron även fortsättningsvis att i liten skala stödja kunder med avancerade epitaxistrukturer i kiselkarbid.

 

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus