JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Håll ögonen öppna

Inom kort planerar Vinnova att erbjuda finansiering för projekt med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri. Än är uppgifterna preliminära, men syftet är definitivt att med hjälp av AI, VR, AR och IoT skapa nya tjänster och affärsmodeller som ger ytterligare muskler till svensk industri.

Vinnovas plan är att under februari öppna för finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri.

Det är inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (PiiA) som utlysningarna sker. Programmets ambition är att fram till år 2022 bana väg för nya verksamhets- och affärsmodeller inom svensk processindustrin – allt för att höja dess konkurrenskraft.

Än är stolparna för utlysningen preliminära, men tydligt är att myndigheten vill att teknik som alla idag talar om – såsom artificiell intelligens, virtuell och förstärkt verklighet, maskininlärning och IoT – ska vara grundbult i lösningarna som framåt ska skapa mervärde inom processindustrin. Projekten ska dock inte koncentrera sig på teknikerna i sig, utan på hur de kan användas för att skapa mervärde.

För att ha rätt att söka måste minst tre parter ingå, varav minst två från industrin.

Utlysningen omfattar två olika typer av projekt. Ett mindre på upp till två år och som mest fem miljoner kronor i bidrag. Ett större på upp till tre år och en maximal bidragsnivå på tio miljoner kronor. Industrins medfinansiering ska vara minst lika stor som Vinnovas stöd.

Så håll ögonen öppna – under februari öppnar Vinnova programmet ”Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri” .

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus