JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Innovativa material får egen arena

Linköping är redan ett mecka för alla med intresse av avancerade material men regionen vill att kompetensen växer och breddas. Nu skjuter EU till pengar som gör att tankarna kan förverkligas – en mötesplats för materialkunskap döpt till Innovative Materials Arena.

När Region Östergötland – som är en ombildning av landstinget Östergötland – kartlagt sina egna styrkor är det tydligt att avancerade material utmärker sig.

Peter Larsson

– Kunskapen inom avancerade material och materialforskning är otroligt stark i vår region, kanske starkast i Sverige, säger Peter Larsson på Region Östergötland, som är ansvarig för området avancerade material, och förtydligar:

– Här ingår en mängd områden inom nanoteknik, men också inom komposit, liksom energibärande material, material med inbyggda sensorer, högfrekventa material och annat.

Insikten har lett till en ansökan om EU-stöd för att skapa en ledande materialnod med säte i Linköping.

I början av året kom besked. Tillväxtverket beviljar EU-stöd på 3,9 miljoner kronor till ett treårigt projekt, Innovative Materials Arena (IMA). Det kommunalägda fastighetsbolaget Sankt Kors och Region Östergötland skjuter till lika mycket.

IMA ska ingå som en del i den blivande företagsparken, med arbetsnamnet Linköping Aviation Park, som ska byggas strax norr om Linköpings flygplats på motsatt sida om Saab.

– Det blir ett stort område med nya byggnader och företag som har koppling till framförallt flyg, som vi vet bland annat är beroende av materialkunskap. Tanken är att IMA blir den första satsningen där, i form av en mötesplats för kompetens och utmaningar med möjlighet till test och labb.

Inspirationen kommer från Vreta Kluster, en företagspark och mötesplats för det gröna näringslivet i Östergötland som initierades år 2011. Idag har parken drygt 30 företag och här anordnas varje år ett stort antal möten mellan företag och forskare – över 12 000 människor beräknas passera årligen.

Hur IMA kommer att ta form mer konkret är inte klart idag. Ett avstamp tas inom flyg och rymdfarkost, men vad som sker i nästa steg beror av vilka företag och individer som engagerar sig.

Ännu är inga kontrakt skrivna, men hittills är åtminstone två företag med och diskuterar kring praktiska saker som hyra, renhetsgrader som krävs och hur saker ska se ut.

Mikael Syväjärvi

– De som är med är Swerea Compraser Labs, som utvecklar flygmaterial, och Creo Dynamics, som arbetar med materialakustik. Båda har visat starkt intresse för att bidra till att utforma hur samarbetet kan se ut, säger Mikael Syväjärvi, som genom sin materialforskning på Linköpings universitet ingått som materialexpert sedan start.

De färska EU-miljonerna ska användas för aktiviteter som ska fylla lokalerna med relevant verksamhet.

– Hittills har vi haft två workshops, senast i början av februari. Vi arbetar med att hitta områden som intresserar flera aktörer och som kan bli en naturlig kärna i verksamheten.

Mikael Syväjärvi nämner multifunktionalitet som ett sådant framtidsområde.

Tryckt elektronik – som denna fuktsensor som Invisense ska kommersialisera – är ett bra exempel på hur IMA kan komma att koppla ihop forskning med småföretag, men också industri.

Det kan röra sig om flygplansdelar som är elektrisk ledande, så att de kan fungera som sensorer eller för kommunikation, samtidigt som de ger bärighet med lägre vikt än tidigare.

– Detta ger sig inte av en aktör, eller är drivet av ett teknikområde, utan människor med olika kompetenser som möts på ett naturligt sätt, förklarar Mikael Syväjärvi.

Tanken är att IMA ska bli en materialnod med nationell relevans. Genom olika aktiviteter ska möten mellan näringsliv och akademi kring avancerade material anordnas, och en stor kompetensbas skapas. Här ska företag, stora som små, exempelvis kunna få hjälp att hitta rätt leverantörer eller möjliga lösningar på sina utmaningar.

Likaså ska företag som är experter inom material kunna etablera sig här.

– Det blir lite som en företagspark också, men ett företag måste inte vara hyresgäst för att ha tillgång till arenan, utan IMA ska fungera som ett öppet labb inom materialkunskap, förtydligar Peter Larsson.

Tidsplanen för det nya klustret är att spaden sätts i marken inom kort. Om ett år ska en byggnad stå klar för inflyttning av företag. Sankt Kors har i uppgift att bygga fastigheterna, medan Region Östergötland är med och finansierar för att fylla projektet med relevanta aktiviteter.

När projektet är avslutat om tre år ska verksamhet drivas av egen kraft.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus