JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

IoT Hub Skola är namnet på ett nytt projekt med mål att utreda om sensorer och datainsamling i klassrum kan bana väg för elever att lära sig mer. Projektet startar till sommaren, ska pågå tre år och är Vinnovafinansierat, med en budget på 24 miljoner kronor.

– Vi tror att det finns mycket att lära sig genom att förstå skolans processer bättre. Genom sensorer, högfrekvent mätning och analys kan vi bygga ny kunskap om hur undervisning sker, hur skolan är organiserad och bidra till den svenska skolans utveckling, säger Carl Heath, projektledare på Rise i ett pressmeddelande.

Projektets övergripande mål är att bättre nyttja IoT i skolan. Det ska ske genom en IoT-hubb för skolan som ska åstadkommas genom tre parallella processer:

• ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, modeller och juridik
• iterativ testning och analys
• utveckling och upprättandet av en IoT hubb för skolan

Projektet sker i samverkan mellan Rise, Kungsbacka, Västervik, Lidingö, Skellefteå, NTI-gymnasierna, Stockholms Universitet och Microsoft. Det startar till sommaren och ska pågå under tre år.

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus