JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Skogen kan bli till elektronik

Biopolymerer från trä kan utgöra basen i organisk elektronik. Linköpings universitet får pengar från Wallenbergstiftelsen för att utforska området.

– En första etapp av WWSC har drivits av KTH och Chalmers, men till andra etappen ville de bredda verksamheten åt något håll. Valet föll på vår forskning inom cellulosa kopplat till elektronik, något som vi är glada och tacksamma för, säger Magnus Berggren som är professor i organisk elektronik och föreståndare för Laboratoriet för organisk elektronik, LOE.

WWSC, eller Wallenberg Wood Science Center, är ett forskningscenter med forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH, Chalmers tekniska högskola och Linköpings universitet, med basfinansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

WWSC skjuter nu till pengar som gör det möjligt att rekrytera sju doktorander och två internationella postdoktorsstipendiater vilket innebär att Laboratoriet för organisk elektronik får fler än 100 medarbetare.  Nya doktorander och postdoktorer ska fördelas över laboratoriets olika avdelningar.

Biopolymerer från skogen kopplat till elektronik är kärnan, men det kan handla om allt ifrån cellulosarobotar och elektroniska plantor till papper med funktion för vattenrening eller bränsleceller i papper.

– Satsningen är ett program med stor bredd där vi kan bedriva såväl högriskprojekt som långsiktig och systematisk forskning. Biopolymerer från skogen har hittills inte använts så mycket, det finns många med lovande egenskaper och de är både förnybara och återvinningsbara, säger Magnus Berggren.

Fotograf: Thor Balkhed

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)