JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Magnus, Göran och Thomas invalda i IVA

Magnus Berggren,  Göran Stemme och Thomas Schön, professorer på Linköpings universitet, KTH respektive Uppsala universitet – de är tre av tjugo nya ledamöter i ingenjörsklubben IVA.

Magnus Berggren

Magnus Berggren är ett ofta förekommande namn i Elektroniktidningen på grund av sin ledande roll på Institutionen för organisk elektronik vid Campus Norrköping. Han har också gästforskat vid Bell Labs, AT&T i USA samt ansvarat för flera stora forskningssatsningar.

Han ansvarade för utvecklingen av tryckt elektronik vid forskningsinstitutet Acreo som i dag ingår i Rise och var under en tid vd för avknopparen Thin Film Electronics i Linköping.

Magnus Berggren har tidigare tilldelats IVA:s guldmedalj. IVA:s motivering för hans inval är att han tillsammans med LiU och Acreo byggt en unik miljö för forskning, utveckling och kommersialisering inom organisk och tryckt elektronik med flera avknoppningsbolag.

Göran Stemme

Göran Stemme är såväl professor i elektrisk mätteknik vid KTH som civilingenjör i elektroteknik från Chalmers.  Det var han som etablerade Avdelningen för mikro- och nanosystemteknik vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH.

Under sin karriär har han kommersialiserat flera forskningsresultat, som trycksensorer för katetrar i Radi Medical, och flera olika lab-on-a-chip system för bruk inom hälsovården.

Thomas Schön

Thomas Schön är professor vid Uppsala universitet och en ledande forskare inom maskininlärning, som enligt IVA är den del av området artificiell intelligens som haft störst utveckling och visat sig framgångsrikt i tillämpningar.

Han har tidigare tilldelats belöningar av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) i form av Tage Erlanders pris för svensk forskning inom naturvetenskap och teknik samt Arnbergska priset.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)