JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Tieto i samarbete med Telia om 5G

5G öppnar för helt nya tillämpningar med krav på bland annat bättre säkerhet och högre tillgänglighet. För att få de potentiella kunderna att fatta galoppen har Telia skapat ett partnerprogram där bland annat Ericsson och Volvo CE ingår. Nu ansluter sig IT-konsulten Tieto.

– Att bara se 5G som ytterligare en kommunikationsteknologi är att göra det väl enkelt för sig. Från vårt perspektiv upplever vi att tekniken är en möjliggörare för våra kunder, ett sätt för dem att göra verklighet av projekt och satsningar som hade varit svåra – ibland omöjliga – med dagens teknik, säger Cecilia de Leeuw, på Tieto i ett pressmeddelande.

Hon syftar på områden där kraven på säkerhet och tillgänglighet är oerhört höga, plus att 5G kan användas för att skapa infrastruktur ute i nätverkets ytterkanter. Exempelvis kan ett stort antal uppkopplade enheter kommunicera med varandra och skicka stora datamängder med hög hastighet i realtid till andra delar av nätverket.

– Vi känner redan av ett stort intresse från våra kunder inom skogsindustrin, som ser möjligheter att optimera sin leverantörskedja tack vare de möjligheter till realtidsplanering som 5G-tekniken öppnar upp för.

Genom att placera uppkopplade sensorer i träd kan man enkelt hålla koll på parametrar som fuktighetsgrad, temperatur och väderlek liksom eventuella risker som trädröta och därmed identifiera exakt rätt tid för avverkning.

Ett annat område är hälso- och sjukvård där 5G väntas få ett stort genomslag. På sikt kan exempelvis läkare fjärrstyra kirurgrobotar.

– Som alltid när det gäller den här typen av potentiellt revolutionerande tekniksprång så är det svårt att förutse vart tekniken kommer att ta vägen, hur den kommer att utnyttjas och vad den kommer att möjliggöra, säger Cecilia de Leeuw.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)