JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Nokias fyra IoT-vertikaler

För två veckor sedan lanserade Ericsson fyra varianter av IoT som skräddarsytts för fyra olika marknader. Nu gör Nokia detsamma även om uppdelningen är annorlunda. Nokias vertikaler är jordbruk, boskapsskötsel, logistik och underhåll.

Tanken från både Nokia och Ericsson är att underlätta för operatörerna att sälja in IoT till kunderna genom att förpacka tekniken på ett sätt som gör det enklare för dessa att förstå vad den kan användas till.

Nokias fyra varianter är dessutom utformade så att operatörerna kan erbjuda dem som tjänster. Kunderna kan börja med att testa i liten skala utan stora startkostnader för att sedan skala upp användningen när de ser fördelarna.

De fyra IoT-varinaterna är:

  • Smart Agriculture as-a-Service: IoT-noderna samlar miljödata plus data från marken och växtligheten vilket underlättar för bonden att optimera skörden, minska användningen av bekämpningsmedel och fatta bättre beslut om gödsling och bevattning.
  • Livestock Management as-a-Service: IoT-noder som ger position men också hälsotillståndet hos djuren ger uppfödaren bättre kunskap om hur djuren mår rent generellt men kan exempelvis upptäcka avvikelser som om något djur är sjukt.
  • Logistics as-a-Service: IoT-noderna rapporterar positionen och kan mäta olika parametrar vilket underlättar logistikflödet och ger samtidigt information om något extraordinärt inträffat under transporten.
  • Asset Management as-a-Service: Genom att koppla upp apparater och maskiner oberoende av var i världen de befinner sig blir det enklare att upptäcka problem och sätta in underhållsåtgärder innan ett haveri inträffar.

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)