JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. DMASS: Svensk försäljning utmärkte sig

Halvledarförsäljningen i Sverige växte med över 40 procent under det fjärde kvartalet 2018. Detta enligt branschorganisationen DMASS – Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists – som också påpekar att 2018 var det hittills starkaste året för europeisk komponentdistribution.

Som vanligt slänger DMASS ur sig siffror på den europeiska halvledarförsäljningen utan att leverera en analys av vad som ligger bakom.

Denna gång lyfts Sverige till skyarna. Enligt branschorganisationen var tillväxten här över 40 procent under fjolårets fjärde kvartal – allt jämfört med motsvarande period året innan. Medeltillväxten under kvartalet anges till 14,2 procent.

Någon förklaring till den svenska framgången ges inte. Istället säger föreningens ordförande Georg Steinberger att det är tydligt att länder som har en stor andel tillverkning har långsiktiga fördelar – hur det appliceras på Sverige är oklart.

Hur som helst, DMASS siffror är generellt inte tillförlitliga – åtminstone inte för svensk del. Organisationen påstår sig representera 80 till 85 procent av den totala europeiska distributionsmarknaden, men i Sverige ligger sannolikt den siffran under 50 procent. Det är något Elektroniktidningen lärt sig av att under 25 år göra Komponenttoppen‚ en översikt över de 30 största komponentdistributörerna här i landet.

Trots det är det alltid kul att uppmärksamma positiva tillrop från branschorganisationer.

Vad 40 procent upp för Sverige innebär i euro är oklart. Däremot lyfte Norden med 27 procent under samma kvartal, vilket enligt DMASS motsvarar en försäljning på 234 miljoner euro.

Förutom Sverige och Norden lyfts Storbritannien fram i den senaste statistiken. Storbritannien växte med 21,7 procent till 173 miljoner euro, medan Östeuropa växte med 18,1 procent till 374 miljoner euro. Den europeiska motorn Tyskland fick nöja sig med 10,3 procent, till 662 miljoner euro, medan Italien hamnade på 8,5 procent upp till 183 miljoner euro och Frankrike växte med 11,1 procent till 160 miljoner euro.

Sensorer, diskret, analogt, minnen och logik är komponenter som tillskrivs högst tillväxttakt av DMASS under Q4-2019.

Värt att notera är att DMASS hävdar att den europeisk komponentdistributionen slog rekord i fjol. Försäljningen nådde 9,2 miljarder euro, vilket enligt branschorganisationen var 8,2 procent bättre än 2017.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)