JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

I en färsk rapport från EU pekas stater utanför EU liksom företag som backas upp av stater utanför EU, som de två största hoten mot 5G-näten.  Varken Huawei, ZTE eller Kina nämns men tongångarna liknar väldigt mycket de som kommer från Washington.

Rapporten har tagits fram gemensamt av medlemsländerna, kommissionen och den europeiska byrån för cybersäkerhet och är en del av den plan för att säkra 5G-näten som EU lade fast i mars (länk).

Alla länder har bidragit till rapporten med bedömningar kring cybersäkerhet. Arbetet har gjorts med hänsyn till att 5G-näten kommer att bära betydligt mer samhällskritisk information än dagens LTE-nät.

Ingenting är egentligen nytt i rapporten. Precis som så många gånger förr påpekas det att när mobilnäten allt mer utgörs av mjukvara som körs på standardiserad hårdvara ökar möjligheterna för den som vill hacka mobilnätet.

En problem är fulkod, som att två tillämpningsprogram kommer åt varandras data eller att koden är allmänt rörig och därmed svår att kontrollera. Fulkod gör det enklare att dölja bakdörrar men de kan också uppstå oavsiktligt, exempelvis när komponenter i koden inte uppdateras för att täppa igen säkerhetsluckor.

EU påpekar dessutom att det finns en risk att leverantörer kan pressas av en stat att lägga in bakdörrar.

I rapporten påpekas också att det finns risker med att operatörerna förlitar sig på en enda utrustningsleverantör, vad händer då om det uppstår problem?

Nästa steg är att EU-länderna ska enas om en verktygslåda för att möta hoten både på nationella nivå och på EU-nivå.

Tanken är sedan att medlemsstaterna senast den 1 oktober nästa år, tillsammans med kommissionen, ska besluta om det behövs fler åtgärder

 

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)