JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EU litar till LiU för pålitlig AI

Fredrik Heintz, biträdande professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, har byggt upp ett gediget AI-nätverk. Nu får det förtroende att stärka ett av EU:s fyra viktiga områden inom AI-forskning. Projektet ska lägga den vetenskapliga grunden för pålitlig artificiell intelligens.

– Vi vill inte ha vilken AI som helst, utan en AI som vi kan lita på, säger Fredrik Heintz, i ett pressmeddelande.

För att skapa det krävs breda samarbeten.

Fredrik Heintz har byggt upp och leder nätverket Tailor, kort för Foundations of Trustworthy AI - integrating learning, optimisation and reasoning. Det fokuserar på de vetenskapliga grunderna för pålitlig artificiell intelligens och engagerar idag 55 deltagare, främst forskningscentrum, från 20 länder.

Intresset för nätverket har varit enormt. Över 130 universitet och organisationer har ansökt om att få delta.

– Vid urvalet tittade vi på kvalitet, men försökte också hitta en balans av medverkande med olika teknisk kompetens och från olika länder, förklarar Fredrik Heintz, och adderar:

– Det finns många forskningscentrum som bedriver bra AI-forskning och de flesta av de intressenter som inte kom med i själva nätverket har vi ändå med som medlemmar så att de kan delta i mindre projekt och utbyten. Vi vill lägga en bred vetenskaplig grund för en pålitlig AI.

EU-kommissionen har i en utlysning inom Horisont 2020 avsatt 50 miljoner euro för att bygga upp europeiska AI-nätverk. Tailor är ett av fyra nätverk som nu beviljats finansiering. De övriga är ett nätverk för forskning kring AI som förstärker den mänskliga intelligensen, HumanE-AI-Net, ett nätverk för artificiell intelligens och media, AI4Media, och slutligen ett nätverk för forskning inom maskininlärning.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)