JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Nu är det dags för Sverige att ta fram ett förslag på strategi för landets deltagande i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa, som EU lanserar nästa år. Ansvariga myndigheter ber om hjälpsamma erfarenheter via en enkät.

Det är Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova som har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa, som ska lanseras 2021 och sträcka sig till 2027.

Inför arbetet har de ansvariga skapat en enkät, som just aktiverats. Syftet med enkäten är att ge svenska forsknings- och innovationsintressenter möjlighet att bidra till strategin. Den består av både flervalsfrågor och frågor med fritextsvar. Frågorna handlar om hur du och din organisation har deltagit i EU:s tidigare ramprogram och planerar att delta i Horisont Europa.

Enkäten kommer att vara öppen fram till och med den första september. Här når du den (länk).

Svaren i enkäten blir en del av myndigheternas underlag i ett förslag till svensk forskningsstrategi. Den 30 oktober ska förslaget lämnas till Utbildningsdepartementet.

I november kommer du att kunna ta del av resultatet från enkäten i en rapport publicerad på Vinnovas hemsida.

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)