JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Topright Nordic lägger bud på Chromogenics

Glas- och ljusteknikföretaget Topright Nordic vill ta över Uppsalaföretaget Chromogenics – som utvecklat en elektriskt styrbar film som reglerar ljusinsläppet genom fönster. Ett starkt motiv är att få tillgång till den spetskompetens som Chromogenics personal besitter, hävdar Topright.

Stockholmsföretaget Topright Nordic har alltså lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och optionsinnehavare av serie TO3 i Chromogenics, som handlas på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.

Elektroniktidningen har försökt att få en kommentar av Leif Ljungqvist, vd på Chromogenics, som dock avböjt på grund av sjukdom.

Topright Nordic arbetar med ljusteknik och glas. Inom glasområdet är det digitala och smarta glas som intresserar. Bland annat jobbar företaget med att förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster med hjälp av en glasfilm som appliceras på nytt eller befintligt glas.

Chromogenics har utvecklat och tillverkar en elektrokrom film som kan släppa igenom ljus till en viss grad. På så sätt kan ljusinsläppet regleras på liknande sätt som med en gardin eller persienn. Här kan du läsa en aktuell artikel om företaget (länk).

I pressmeddelandet skriver Topright Nordic att ett förvärv ger möjligheter till att sammanväva kunskap, teknik och resurser i syfte att bli en helhetsleverantör av innovativa produkter och tjänster. Likaså ser företaget potential till korsförsäljning samt möjligheter att tillsammans anta större och mer utmanande projekt.

Vidare skriver Topright att ”Ett av de främsta motiven till att förvärva Chromogenics är att få tillgång till den spetskompetens som Chromogenics personal besitter. Just därför är det av högsta prioritet för Topright att Chromogenics talanger välkomnas in i den planerade nya organisationen.”

Samtidigt är Toprights insyn i Chromogenics begränsad till offentligt tillgänglig information varför företaget inte har en detaljerad uppfattning om framtida resurs- och allokeringsbehov.

Nu erbjuds aktieägarna i Chromogenics ett aktievederlag om en aktie i Topright för varje 0,74 aktier i Chromogenics. Optionsinnehavare av serie TO3 erbjuds ett aktievederlag om en aktie för varje 1,94 teckningsoptioner av serie TO3 i Chromogenics. Erbjudandet fullföljs enbart om Topright blir ägare till mer än 60 procent av det totala antalet aktier, efter full utspädning.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus