JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Smarta elnät: Ngenic vill in på First North

Smarta elnätsbolaget Ngenic vill notera sig på marknadsplatsen First North. Enligt Ngenic råder kapacitetsbrist i elnäten vilket för Ngenic är en öppning för tillväxt.

Målet är att ta in 50 miljoner kronor vid noteringen. 

Ngenics idé är att enrollera elabonnenter till att vara med och reglera elförbrukningen automatiskt. När belastningen på nätet är hög kan uppvärmningen av hushållet kortvarigt stängas av.

Värme är ett trögt system och de boende märker inte regleringen men kollektivt kan den ha stor effekt på elnätets praktiska kapacitet. 

Via noteringen hoppas Ngenic ta marknadsandelar snabbare och växa utanför Sverige.  

Fredrik Fernlund

– Vi tittar ut mot Europa och Tyskland som är en stor marknad där man också bygger ut sin solenergi väldigt mycket, säger Fredrik Fernlund, en av grundarna.

– Det här är en sektor som inte har så många lösningar på sina problem i dag, men där mycket behöver göras på väldigt kort tid.

Ngenic värderas till 120 miljoner kronor. Under 2019 omsattes 16 miljoner kronor med en rörelseförlust på 11 miljoner. Omsättningen ökade marginellt under 2020.

Hårdvaran som Ngenic installerar är en internetuppkopplad dosa i värmesystemet. Tillsammans med en mobilapp kan kunderna följa sin förbrukning och se till att uppvärmningen primärt körs när elpriserna är låga.

Ngenic kan därefter följa förbrukningen på nätnivå och erbjuda elbolag att ingripa om det ser ut att bli kapacitetsproblem.

– Med nuvarande installerad bas kan vi styra mellan 10 och 30 megawatt, beroende på temperatur, där de högsta effekterna finns tillgängliga när det är som kallast, säger Fredrik Fernlund.

First North används av mindre nordiska bolag. Det har lägre kostnader och enklare regler än andra marknadsplatser.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus