JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Tre lärosäten jobbar tätare för att klara Sveriges miljömål

Chalmers ingår tillsammans med universitetet i Lunds och Uppsala ett samarbete med fokus på batteriteknik och kraftelektronik. Målet är att göra Sverige starkare inom batteriforskning och elektrifiering av transportsektorn.

– Samarbetet ger oss stärkta förutsättningar att förflytta Sveriges position i elektrifieringen av transportsektorn genom ökad forskning och kompetensförsörjning. Det är ett viktigt steg för att nå klimatmålen och för att bidra till Sveriges konkurrenskraft säger Stefan Bengtsson, rektor och vd på Chalmers i ett pressmeddelande.

Idag bedrivs världsledande forskning och utbildning inriktad mot hållbar mobilitet på Chalmers, Lunds universitet och Uppsala universitet. Nu etablerar de tre lärosätena en gemensam plattform där de tillsammans med industrin ska samverka tätare för att ta fram ny kunskap, utbilda, driva gemensamma forskningsprojekt och koordinera deltagandet i internationella projekt inom elektrifiering.

Lärosätenas långsiktiga ambition är även att examinera fler ingenjörer med inriktning mot batteriteknik och kraftelektronik, att inrätta fler doktorandtjänster och att stärka sitt erbjudande om vidareutbildning.

Satsningen görs för att klara omställningen till ett elektrifierat samhälle där den svenska transportsektorn har målet att fordonsflottan ska vara helt fossilfri år 2045, med en reducering av koldioxidutsläppen med 70 procent till år 2030.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)