JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Hanza höjer ribban

Kontraktstillverkaren Hanza lanserar en ny strategi och lyfter de finansiella målen. Ambitionen är att öka omsättningen till över fem miljarder kronor år 2025 samtidigt som vinsten dubbleras.

Hanza konstaterar i ett pressmeddelande att företaget uppfyllt strategin från 2018 om fördubblad omsättning och femdubblad vinst till år 2022. Där ingick också ett byte till Stockholmsbörsens huvudlista, etablering av ett nytt tillverkningskluster i Tyskland samt ett antal förvärv

Idag lanseras nya mål om att växa omsättningen till över fem miljarder kronor samt dubbla vinsten till år 2025.

Rent konkret handlar det senare om att rörelsemarginalen mätt som EBITA (vinst före räntor, skatt och avskrivningar) ska uppgå till minst 8 procent vid utgången av år 2025. Tidigare var målet en genomsnittlig rörelsemarginal mätt som EBIT (vinst före räntor och skatt) på lägst 6 procent över en konjunkturcykel.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus