JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svensk Solenergi: ”Skatteverket tolkar batteribidraget fel”

Skatteverket beviljar sedan årsskiftet bidrag enbart till hembatterier som används för att lagra egenproducerad energi. Enligt Svensk Soleneri är det en feltolkning som bromsar omställningen.

Skatteverkets nya tolkning innebär enligt Svensk Solenergi att hembatterier med ytterligare användningar – exempelvis nätstödtjänster eller effekttoppskapning – inte kan få skattereduktion.

Anna Werner

– Skatteverket måste omgående ompröva sin tolkning och regeringen behöver se till så att energiomställningen inte äventyras av feltolkningen, säger Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi.

– Förändringen bromsar både teknikutvecklingen och omställningen till förnybar energi. Ett stort bakslag för den gröna omställningen.

Enligt Svensk Soleneri är det tydligt i lagen att ett batteri behöver lagra egenproducerad el för att berättigas till grönt avdrag. Men varken i lagstiftningen eller förarbeten uttrycker lagstiftaren att man vill begränsa vilka nyttor ett batteri ska kunna ge. 

De systemtjänster som batterier kan ge elnätet är viktiga för att ge en högre utnyttjandegrad i elnäten, enligt Svensk Soleneri.

Svensk Solenergi har bett finansminister Elisabeth Svantesson om ett möte. Även Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm har fått förfrågan om ett möte.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)