JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Så bra är vågkraften

Nu finns färska riktlinjer för hur man ska gå tillväga för att utvärdera ett vågkraftverks, men även tidvattens och andra vattenströmmars förmåga att producera el. De kan ses som ett sorts verktyg för allt från konstruktörer till investerare.

Det handlar om en ny teknisk specifikation, TS, som är en för-standard från den internationella standardiseringsorganisationen IEC.

Den nya specifikationen – IEC TC 62600-100 – ger en metod för att bedöma ett vågkraftverks förmåga att producera el baserat på var det är placerat. Här ingår mätning av uteffekten vid olika förhållanden och en metod för att utifrån det bedöma och redovisa vågkraftverkets energiproduktion.

Till den nya TS:en har även ett komplement kommit – IEC TC 62600-101. Den ger vägledning för uppskattning, analys och redovisning av utsikterna för elproduktion på platser som kan vara lämpliga för vågkraftverk. Andra delar i 62600-serien handlar bland annat om elkvalitet, akustiska egenskaper och om försök och provning i tidiga utvecklingsstadier.

Det är vanligt att komma överens om en TS inom nya områden med snabb utveckling. Syftet är att ge grunder och visa riktningen för att i ett senare skede besluta om att bygga vidare och fastställa en riktig internationell standard , som vanligen även antas som europeisk standard.

Här kan du se det aktuella läget av IEC TC 62600-100 (länk).

Här kan du se det aktuella läget av IEC TC 62600-101 (länk).

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)