JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Uppkopplat och robotar kan stärka Sverige

Intresset för robotar inom industrin är stort. Digitaliseringen driver på och alla robotar som ABB numera tillverkar kan kopplas upp till nätet. Här har svensk industri en chans att skapa ökad konkurrenskraft, menar Dennis Helfridson, ansvarig för ABB:s robotverksamhet i Sverige, när Elektroniktidningen får en pratstund med honom.

Dennis Helfridson

− Jag ser att automation är en viktig del i att skapa konkurrenskraft och det är en styrka som Sverige har. Vi är duktiga på automation, säger Dennis Helfridson och tillägger:

− Automation och digitalisering gör att det går att tillverka effektivt. Här finns en möjlighet både för Sverige och ABB.

Reflektionen kommer på frågan om han märkt av att produktionen börjar återvända hem.

Vissa hävdar det. Och om så är fallet borde rimligen ABB:s robotverksamhet märkt av trenden. Så jag ställer frågan igen.

− Jag kan säga att vi ser exempel på där företag faktiskt diskuterar och även tittar på att plocka hem produktion till Sverige. Om det är en trend är för tidigt för mig att säg.

Det går däremot att skönja att ABB:s egen strategi – att ligga nära marknaden – börjat tillämpas i större utsträckning hos andra.

Allt fler industriföretag tittar på möjligheten att tillverka effektivt och konkurrenskraftigt nära sina kunder. Drivkraften är att kunna garantera snabba leveranser. Då krävs förutom närhet även flexibilitet och tillförlitlighet i produktionen, vilket banar väg för uppkopplade robotar.

– Alla robotar som vi levererar idag är gjorda så att de kan kopplas upp. Om kunden vill kopplar vi upp dem, så att de kan analysera sin data. Exempelvis kan de göra bättre analyser för serviceutbyte.

Inom detta gebit har ABB utvecklat något som heter Connected Services. Det är ett paket avancerade servicetjänster som kontinuerligt ger information och data om statusen på robotar och maskiner. Tillverkande företag kan därmed arbeta proaktivt med underhåll och livscykelplanering.

– Vi fokuserar mycket på förenkling. Det innebär också att det ska vara snabbt och lätta att sätta upp och börja använda robotar. Där ingår att hitta nya vägar för människa och robot att arbeta säkert tillsammans och få ut nytta av båda.

När Yumi arbetar krävs det inga säkerhetsanordningar i närheten.

En av nyckelfigurerna här är Yumi – den tvåarmade kollaborativa roboten som ABB lanserade för några år sedan med en rejäl skopa svenskt i sig. Det är ABB:s verksamhet Corporate Research, företagets forsknings- och utvecklingscenter i Västerås, som utvecklat Yumi tillsammans med ABB-enheten Robotics i Västerås och ABB i Kina.

Från början utvecklades Yumi för elektronikindustrin, för att montera små komponenter. Men med tiden har även andra fått upp ögonen för den tvåarmade roboten.

– Vi ser att många inom industrin just nu tittar in i sin verksamhet och ser att de har uppgifter som denna typ av robot kan lösa. Ett stort intresse märks inom bilindustrin och från deras underleverantörer, men också mer generellt.

ABB:s robotverksamhet i Sverige

ABB tillverkar robotar på tre ställen i världen: Shanghai ­(Asien), Västerås (Europa) och i en ny fabrik i Auburn Hills (USA). Strategin är att vara nära marknaden för att snabbt kunna leverera robotar till en kund, därav att ABB har en robotfabrik i varje för företaget viktig världsdel.

De tre fabrikerna är väldigt kompletta. Västeråsfabriken tillverkar i stort sett samma robotar som den i Kina. Huvuddelen av robotarna från Västerås går till kunder i Europa, men en del går även till den amerikanska marknaden. Ett undantag är när en ny produkt lanseras. Då startar företaget oftast i en fabrik, ett exempel är den kollaborativa roboten Yumi som idag enbart tillverkas i Kina.

I Västerås har ABB också en stor del av sin robotutveckling. Här utvecklas både hårdvara – exempelvis robotarmar inklusive mekanik och elektronik – och programvara.

ABB har även utveckling i Göteborg. Här utvecklar företaget sin programvara Robotstudio. Det är ett verktyg där man programmerar och simulerar en robotcell i en virtuell 3D-miljö. Roboten blir visualiserad samtidigt som kod skapas. Metoden innebär att det blir möjligt att åtgärda eventuella problem redan på planeringsstadiet, likaså går det att programmera robot och robotcell online.

I Göteborg och Jönköping finns också något som inom ABB kallas applikationscenter. Förutom att ABB tillverkar själva roboten utvecklar företaget också funktionspaket och standardceller. I Göteborg utvecklas funktionspaket inom punktsvetsning, främst mot fordonsindustrin. I Jönköping utvecklar ABB standardiserade funktionspaket och standardceller för maskinbearbetningslösningar riktat mot tillverkningsindustrin.

Den svenska ABB-enheten arbetar också med försäljning.

Koncernen avslöjar inte hur många som är anställda på enheten Robotics i Sverige, men Västerås är enligt företaget en stor sajt.

Den kollaborativa roboten har fördelen att med hög precision kunna hantera väldigt repetitiva uppgifter. Samtidigt kan en människa vara i dess närhet och arbeta med något som passar en människa bättre.

En lösning runt Yumi byggs i princip upp av robot, gripklo och matning (feeding) – en liten hanterbar enhet som det enligt ABB går snabbt att sätta i arbete för en robotprogrammerare.

– Styrkan är att Yumi kan programmeras för att utföra en serie under en period. Blir det sedan en förändring i produktmix går det att ställa om produktionen utan något större ingrepp. En industrirobot kräver säkerhetsanordningar som skyddsstaket. Det är en större omställning.

– Även här hos oss tittar vi på att använda Yumi för vissa typer av uppgifter.

Det tvistas om en kollaborativ robot bör ha två armar, eller om det räcker med en.

För ABB är det numera en icke­fråga. I slutat av november presenterade företaget en ny medlem i Yumi-familjen, en kollaborativ enarmad robot som under nästa år kliver in i produktportföljen vid sidan av det äldre tvåarmade syskonet.

Den nya familjemedlemmen är utvecklad i Kina med hjälp av andra utvecklingsenheter inom ABB, däribland Västerås.

− Jag extremt glad över att den kommer ut. Det ska bli otroligt intressant att följa den, säger Dennis Helfridson, som inte vill ge mer information, utan hänvisar till det färska pressmeddelandet.

För att få ut sina robotar till nya kunder förlitar sig ABB till stor del på integratörer.

− Integratörerna är otroligt viktiga. De är väldigt duktiga på att skapa en helhetslösning som är specifik för kunden där roboten ingår som en av flera delar.

Som hjälp finns även ABB:s olika applikationscenter i exempelvis Göteborg, Jönköping och tyska Frieberg.

Ett nytt tillskott är testcentret i Robotdalens lokaler i Västerås, som är ett samarbete mellan ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola och ett antal systemintegratörer och användare. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande parter.

ABB:s bidrag till centret är kompetens, personal, utrustning i form av robotar och säljresurser. Hit lotsar företaget sina kunder och integratörer för att göra förstudier och utveckla testapplikationer kring Yumi, men också andra robottyper.

− Intresset är stort. Sedan starten i våras har vi haft många projekt. Ett antal är nu på väg ut i verklig produktion och vi har flera projekt som är inplanerade under första halvan av nästa år.

− Det har varit väldigt positivt och är något vi fortsätter att satsa på.

Denna artikel har tidigare publicerats i magasinet Elektronik­tidningen. För dig som jobbar i den svenska elektronik­branschen är Elektronik­tidningen gratis att prenumerera på – våra annonsörer betalar kostnaden.
Här ansöker du om prenumeration (länk).

En intressant detalj är att flera kunder investerat med egen personal i testcentret för att lära sig att själva programmera roboten så att de snabbt kan ändra och utveckla nya tillämpningar.

Tydligt är att programmering är en kompetens som industrin ser ett enormt behov av i framtiden. Det gäller både individer med maskininlärningskompetens som kan utveckla robotar att uppföra sig mer självständigt och individer som kan programmera en robot att fungera i en tillämpning.

− Jag skulle vilja se flera med utbildning inom maskininlärning som faktiskt tar ut i industrin. Det kommer starkt inom många områden, inte minst inom vårt, säger Dennis Helfridson och lägger till:

− Jag ser också ett behov av fler robotprogrammerare, men jag vill inte begränsa mig till programmerare utan individer med kompetensen inom robotik och automation.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)