JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. REPORTAGE: Ekosystemet som växer runt Northvolt

REPORTAGE Kring Northvolts jättebatterifabrik i Skellefteå växer kompetens och infrastruktur kring battericeller, hållbarhet och modern industrialisering. Med EU:s välsignelse och stöd gör orten sitt bästa för att stödja utvecklingen. Elektroniktidningen har kollat upp det växande ekosystemet och hur det vattnas av aktörerna i regionen.

Batterifabriken som byggs några kilometer utanför centrum har blivit ett av de stora turistmålen i Skellefteå. 

Lars Andersson

– De sista tvivlarna försvann efter att finansieringen blev klar i fjol somras, berättar Lars Andersson på Norra Västerbotten,  lokaltidningen med den flitigaste bevakningen och källa till mycket av detta reportage.

– Fram till dess fanns det funderingar på om det verkligen kunde vara på riktigt.

I Europa har alla länder numera har slutat tvivla på Northvolts affärsidé. Allt fler kopierar den. Europa kan tillverka egna batterier – rena och billiga – till sin fordonsindustri, istället för att skänka affären till asiatiska batterijättar.

Northvolts blotta storlek får dess underleverantörer att gravitera till Skellefteå, som ställs inför den tacksamma utmaningen att anpassa sig till 10 000 nya arbetstillfällen och en mångdubbling av sin teknikindustri. Regionen, Sverige och EU hjälper gärna till.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

En batterifabrik på 40 GWh kostar ungefär lika många miljarder kronor att bygga. Skellefteåanläggningen kan vara världens näst största när den är klar, efter Teslas gigafabrik i Nevada i USA – dit Skellefteå för övrigt vallfärdat för att lära. Även av misstagen, varav ett var att vänta för länge med att bädda för ortens nykomling i infrastrukturen. 

Det misstaget gör inte Skellefteå. Staden bygger skolor och tillfälliga och permanenta bostäder. E4 breddas ner till Umeå. Hamnen muddras för att kunna ta emot större båtar. Norrbotniabanan får ny sträckning genom staden. SAS utökar turerna så det går att flyga tur och retur under samma dag till och från Skellefteå.

Och så vidare. Vägar dras om och nya byggs. Busslinjer inrättas. Östra delen av Risön väster om Bergsbyn får en pumpstation för upp till 4 000 kubikmeter vatten per timme från Skellefteälven. Det återlämnas renat och lätt uppvärmt.

Det krävs folk

En av Northvolts utmaningar är bemanningen.

År 2025 behöver företaget kring 3000 personer bara för de egna behoven. Det är fler än det totala antalet anställda på teknikföretag i Skellefteå idag. Northvolts underleverantörer kan behöva ytterligare 3000.

Den första stora vågen av anställningar sker i slutet av detta år för den produktion som ska starta andra halvåret 2021. Det ser ljust ut, efter en inledande nervositet.

Jesper Wigardt

– Jag tycker att vi blivit mer och mer trygga med att vi kommer att hitta den kompetens som krävs, säger Northvolts kommunikationschef Jesper Wigardt.

Arbetslösa industriarbetare fanns i stort sett inte alls. Grannkommunerna var ingen hjälp – Västerbotten har landets lägsta arbetslöshet. Så personalunderlaget fanns inte på plats. Och även om det hade funnits behöver även de befintliga teknikföretagen folk – cirka 300 per år – för att växa och utvecklas.

Så Northvolt har rekryterat och fortsätter att rekrytera i turnéer land och rike kring. Arbetsförmedlingen, Västerbotten och Skellefteå hjälper till. Unga människor är extra intressanta mål. Liksom utrikesfödda som ännu inte rotat sig.

Och intresset tycks finnas. En skriftlig enkät under en turné gav 2400 svar där 60 procent var beredda att bo uppe i i Skellefteå och jobba hos Northvolt.

Region Västerbotten satsar 60 miljoner kronor och 20 personer på ett projekt kallat Relocate som startade i september. Nya rekryteringsmetoder testas för att få sörlänningar till Skellefteå och Västerbotten. Projektet är inspirerat av franska arbetsförmedlingen Pôle Emploi.

Det krävs utbildning

Vuxenutbildningen på orten ger från och med i höst halvårsprogrammet Automationsoperatör som har en tydlig vinkling mot Northvolt.

Katarina Borstedt

– Det är en utbildning för dem som vill vara med på vår spännande resa, säger Katarina Borstedt som är den på Northvolt som ansvarar för rekryteringen av personal.

Det finns även intresse för utbildningen från befintliga branscher och från andra företagsetableringar som är på väg.

Rise startar en utbildningsplattform kallad Arena för livslångt lärande. Och driver ytterligare ett spännande projekt kallat Teknikdrivet lärande – VR som utbildningsverktyg. Tanken är att processoperatörer ska kunna utbilda sig innan de anländer till sin nya arbetsplats.

EIT Innoenergy – en EU-finansierad accelerator som funnits vid Northvolts sida sedan 2017 – startar utbildningar i elektrifiering och energilagring. De genomförs av T2 College som är ett specialiserat utbildnings- college, förlagt nära Northvolts gigafabrik. Inriktningen pekar uppenbarligen ut Northvolt.  EIT Innoenergy bidrar med kursmaterial och erfarenhet från magisterutbildningar inom hållbar energi. T2 College ansvarar för pedagogiken.

Det utreds hur Northvolt ska påverka också högre utbildning och forskning. I somras etablerades i Skellefteå centret Arctic Centre of Energy Technology av Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet Rise för ändamålet. Det ska med input från Northvolt ta fram akademiska program kring storskalig batteriproduktion och återvinning. Också befintliga utbildningar kan komma att anpassas.

På strategisk nivå har Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet bestämt att träffas en gång om året för att diskutera framtidsfrågor, som eventuella samarbeten kring till exempel batteriteknik, utbildning och kompetensutveckling.

 

Är Northvolt bara början?

Skellefteå försöker locka till sig ytterligare verksamhet med koppling till hållbarhet och energilagring – men utan direkt anknytning till Northvolt.

För när företag, utbildning och kompetens väl finns på plats, kan det locka hit fler. Kanske kan Skellefteå bli navet i ett ekosystem kring automation, batterier, elektrifiering och hållbarhet?  

EIT Innoenergy – EU-pollinator med tjockt checkhäfte – håller i många av de initiativen och har till och med öppnat kontor på orten.

I somras utlystes Accelerate Skellefteå. Mellan 5 och 7 europeiska företag kommer att få stöd och coaching för att utveckla affärsidéer inom ”batterier och energilagring”.

Ann-Christine Schmidt

– Vi håller också öppet för idéer inom andra områden som bidrar till nya förnybara lösningar, berättar Ann-Christine Schmidt, FUI-koordinator på Skellefteå Kraft.

Satsningen stöds av EIT InnoEnergy och coachingen levereras av Skellefteå kraft. Förhoppningen är att ytterligare växa det ekosystem för omställning till ett hållbart energisystem som EIT InnoEnergy konstaterar just nu skapas i Skellefteå.

Kenneth Johansson

– Det övergripande målet är att Skellefteå ska bli en ledande region i Europa när det gäller innovation inom elektrifiering relaterad till energilagring, säger Kenneth Johansson, vd för InnoEnergy Scandinavia.

 

 

Fabrikerna runt fabriken

Runt Northvolts jättefabrik sätter flera underleverantörer upp egna anläggningar och rekryterar ortsbor. Det är Northvolts storlek som gör att det lönar sig. Här är de hittills kända etableringarna.

KEDALI: Sätter skal på battericellerna

Det här blir första men inte sista gången som kinesiska Kedali bygger en fabrik inne på kundens eget fabriksområde. Kedali – världens största tillverkare av höljen till litiumjonbatterier – brukar annars skicka dem jorden runt från Kina. 

Företaget pekar på att Northvolts produktionsvolym är gigantisk
– miljoner aluminiumhöljen. Integreringen sänker kostnaderna och ska öka effektiviteten ”kraftigt”, enligt företaget. 

För Kedali är projektet ett mästarprov för den europeiska marknaden. Det demonstrerar att företaget kan uppfylla höga europeiska kvalitetsstandarder – detta är Kadalis egna ord. Kedali får också en möjlighet att utforska ökad automation för att höja kapaciteten. 

En del av utmaningen bestod i att övervinna Kedalis skepsis mot – Sverige. 

– En allmän uppfattning i Kina är att Sverige är attraktivt, men för dyrt. Kedali har nu ändrat uppfattning, säger Zhu Bin, på Business Sweden som förmedlar kontakter och handleder företaget genom svensk byråkrati och industri. 

I Sverige finns innovationsprojekt, EU-stödpengar och en metallindustri som alla kan vara relevanta för Kedali.

Företaget grundades 1996 och har drygt 3000 anställda i Kina. I Skellefteå gör företaget en investering på tiotals miljoner euro. Den innebär cirka 300 arbetstillfällen på platsen. Företaget har engagerat sig i ortens yrkesutbildningar. 

 

NAMNLÖS: Grafitfabrik som slukar ström

En ännu ej offentliggjord aktör kommer att tillverka syntetisk grafit på Site East i Hedenbyns industriområde, nära Northvolts egen anläggning. 

Den etableringen innebär 150–200 lokala arbetstillfällen för en planerad årsvolym på 15 000 ton. 

Den som söker efter en intressent är Node Pole, ett gemensamt bolag för Vattenfall and Skellefteå Kraft som tidigare varit inblandat i etableringen av Facebook i Luleå. 

Grafit används i litiumjonbatteriers anod. Anläggningen är av typen traditionell processindustri. Petroleumkoks, som är en restprodukt från petroleumindustrin, omvandlas till syntetisk grafit i pulverform. Det krävs upphettning till tusentals grader och därför mycket energi. Lyckligtvis kommer den från en svensk koldioxidfri elmix. 

Patrik Öhlund

– Klimatpåverkan minskar rejält och resultatet blir ett grafitmaterial med väldigt låg CO2- skuld inbyggd i materialet, säger Node Poles vd Patrik Öhlund.

 

 

SENIOR: Tillverkar membran på plats – kanske

Kinesiska Senior Technology Material är underleverantör till Northvolt både för Northvolt Ett i Skellefteå och för Northvolt Zwei i Salzgitter i Tyskland. 

Företaget kommer att starta tillverkning av membran någonstans i Europa för den beställningen. Exakt var är inte bestämt. Men Skellefteå är ju en uppenbar kandidat. 

Den europeiska produktionen ska starta år 2023 och ska täcka drygt hälften av Northvolts behov i Sverige och Tyskland. Investeringen ligger på 2,5 miljarder kronor.  Till dess levereras membranen från Changzhou. 

Senior Technology Material, grundaders 2003 och är en av de ledande tillverkarna av separerande skikt för litiumjonbatterier. Dess årsproduktion mäts i hundratals kvadratkilometer. En av kunderna är koreanska batterijätten LG  Chem.

 

DONGJIN: Lagar kolnanoröra enligt flera recept

Koreanska Dongjin Semichem bygger en fabrik på 39 000 kvadratmeter intill Northvolt. Kontraktet undertecknades i augusti och skrevs på tio år. Företaget kommer att behöva anställa 80–100 personer på orten. 

Dongjin levererar den beläggning som läggs på battericellernas elektroder. Dongjin är en ledande tillverkare av denna smet, eller ”slurry”, som rörs ihop av kemisternas favoritlego – kolnanorör. Den kallas CNT-slurry (carbon nano tubes). Receptet är avgörande för batteriets egenskaper. 

Initialt används Dongjins egen slurry, levererad från Korea.
Senare introduceras Northvolts recept för katodslurry för tillverkning på plats 

Kring år 2025 är ordern värd fem miljarder kronor per år för Dongjin, enligt sajten Infostock Daily, som hänvisar till källor med insyn. Efter förhandlingar gick Northvolt till sist med på att inte vara exklusiv kund för den lokalt tillverkade slurryn. Återigen enligt Infostock Daily, som inte har några officiella bekräftelser på uppgifterna. 

Det behövs mycket slurry och av olika slag. Ytterligare en slurryleverantör kan vara på väg att etablera sig i Skellefteå. Företaget Node Pole har ansökt om att få tillverka CNT-slurry här. Företaget vill dock inte kommentera denna ansökan.

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)