JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Företagsporträtt: Checkwatt gör ditt hembatteri lönsamt

Privata hushåll kan få en god inkomst på elmarknaden om de har ett hembatteri och kopplar det till ett virtuellt kraftverk – som Currently från svenska Checkwatt.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Den 1 december öppnade Checkwatt för att ansluta privata hembatterier till sitt virtuella kraftverk, från att tidigare bara ha haft företag och organisationer som partner.

Hembatterier är mycket dyra. På platser med sämre elnät kan de vara oersättliga.

De har varit en tveksam investering i Sverige med vårt stabila elnät och normalt låga elpriser. Men kopplad till ett virtuellt kraftverk kan de idag löna sig. Och samtidigt göra nytta för hela Nordens elsystem.

Checkwatt säljer energitjänster genom att styra ett nät av vindkraftverk, solkraftverk, stationära energilager och laddstationer. Det heter Currently och är ett så kallat virtuellt kraftnät. Det har bland mycket annat hjälpt den elnätsansvariga myndigheten Svenska kraftnät att parera de plötsliga driftstopp som svensk och finsk kärnkraft drabbats av efter sommaren. 

Nu vill Checkwatt rekrytera ännu fler till Currently, och vänder sig till privatpersoner för att öka kapaciteten på sitt virtuella kraftverk.

I Sverige finns nämligen en skara pionjärer som valt att komplettera sina taksolceller med batterier.

Hembatterier lönar sig sällan i Sverige, ens med subventioner.

Ekonomiskt är det normalt inget att rekommendera. Det är något som solcellsinstallatörer avråder från, om du frågar. Även om du räknar in att det är tungt subventionerat så tar det många år att räkna tillbaka kostnaden, om du ens utnyttjar det effektivt. 

– Beställarkompetensen är låg både privat och på vissa företag. Man ser att det finns ett grönt avdrag och tänker att batterier kan vara bra att ha, säger Dan-Eric Archer, vd för Checkwatt.

Dan-Eric Archer

– Om man bara använder batteriet bakom elmätaren för effekttoppskapning och energiarbitrage [för att spekulera i timpriser, reds anm] så får man väldigt dålig lönsamhet idag i Sverige.

Möjligen har det senaste året varit ett undantag.

–Det har gått lite bättre i perioder med stor volatilitet på elpriset, som i år.

En extra komponent kopplar upp ditt hembatteri mot Checkwatts virtuella kraftnät Currently.

Men nu kommer alltså Checkwatt till undsättning. Hushållen får plötsligt möjlighet att låta sina batterier bli en nyttig komponent på den skarpa elmarknaden. 

Här har funnits extrema pengar att tjäna på sistone. Betalningen för att stabilisera elnätets frekvens på 50 Hz har varit svindlande. Så fort Nordens transformatorstationer börjar surra det minsta ostämt, betalar Svenska kraftnät frikostigt för att få hjälp att justera stämskruvarna så fort som det bara är möjligt. Det har ett antal pilotkunder fått erfara.

 Dan-Eric Archer scrollar igenom deras rapporter på sin skärm.

– Vi har haft några privatpersoner anslutna redan. De har haft intäkter på 50–100 kronor om dagen för ett litet 5 kW-batteri.

Med de priserna kan investeringen i batteriet betala sig redan på ett par år.

Currently styr batteriet för den avsättning som ger bäst lönsamhet. Oftast är det FCR-D* men det varierar med tiden. Styrsystemet anpassas hela tiden efter hur marknaderna utvecklar sig. Som affären är konstruerad är det som du närmare bestämt får betalt för, att du håller beredskap. Du får inte betalt för energin i sig, eller effekten.

– När det gäller FCR-D och FFR* så är det endast kapacitet som man får betalt för. Ingen extra betalning överhuvudtaget för aktivering, berättar Dan-Eric Archer.

Checkwatt understryker att det inte kan lämna några garantier för att nästa år blir lika lukrativt som det föregående.

– Lönsamheten nu är helt orimlig. Alla förstår att det inte kan ligga kvar någon längre tid. För om något lönar sig extremt bra kommer det att ske investeringar i det och det blir mer konkurrens.

– Men även en fjärdedel av dagens nivå vore en god lönsamhet.

Varför är FCR-D så lönsam?

– Det finns många orsaker – bland annat kriget och gaspriserna. Men inte bara det. 

Han berättar om en konkurrenssituation som skulle kunna ha varit bättre om fler potentiella producenter hade kvalificerat sig. 

Han berättar om ändrade kravställningar för FCR-D. Behovet sätts bland annat av något som kallas N-1-regeln – att det nordiska synkronområdet måste kunna hantera situationen att den största producenten, oftast Oskarshamn 3, faller bort. Norden är ett relativt litet elsystem och därför vore påverkan relativt stor.

Batterier är eftertraktade komponenter i FCR-D eftersom de har två unika egenskaper: de har extremt kort reaktionstid och de har mycket hög precision i levererad effekt. 

Ditt lilla hembatteri blir en komponent i hela Nordens elnät.

Den dag FCR-D eventuellt tappar i värde finns det fortfarande mycket annat som elmarknaden kan använda dina hembatterier till. Elnätsägare kan mellanlagra el istället för att bygga ut överföring. Effekttoppskapning ger mer utbyte i nätet än om du bara gör det för ditt privata behov. Med mera. Allt detta kan ett virtuellt kraftverk som Currently hantera.

Checkwatt har konkurrenter. Dan-Eric Archer rekommenderar dig att läsa det finstilta i deras kontrakt och att välja en som är transparent med hur det använder ditt batteri, så att det verkligen är du som får betalt.

– Det finns elhandelsbolag som behåller det mesta av intäkterna.

Det här är Checkwatt

Checkwatt är ett femtontal personer i Göteborg och Stockholm. Det bildades i en sammanslagning år 2017 mellan två andra verksamheter. 

Driftövervakning av kraftionstallationer har varit den huvudsakliga tjänsten. Av 6000 anläggningar idag är flertalet privata, medan flertalet watt kommer från företag och organisationer.

CheckWatts system för övervakning och aktiv styrning omfattar idag cirka 960 MW vindkraft, 160 MW solkraft och 3 MW batterier.

 

FOTNOT: 

* FCR-D och FFR är automatiska metoder att balansera elnätet när det är för högt eller lågt belastat. Problemet yttrar sig i att frekvensen (F) avviker från börvärdet 50 Hz.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)