JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Förnybar energi skulle kunna försörja Finland

Med hjälp av enbart förnybara energikällor skulle Finland kunna vara självförsörjande på energi år 2050. Det har forskare på Villmanstrands tekniska universitet räknat ut.
– Budskapet är att ett fullt förnybart energisystem är att betrakta som fullt möjligt, snarare än som ett radikalt alternativ, säger en av forskarna.

Detta är det första forskningsprojekt som simulerat ett scenario med ett Finland som till 100 procent bygger på förnybara energikällor. All energi i scenariot är förnybar, inte bara elproduktionen utan även uppvärmning och transport.

Bland annat skulle detta innebära en utbyggnad till 35 GW solel och 44 GW vindel till en produktion av 166 TWh per år. De primära energikällorna i scenariet är biomassa, vindkraft, väte, solceller och vattenkraft – i den storleksordningen.

Elektricitet skulle användas också för uppvärmning och transport och för att generera syntetiska bränslen som energilager. Finland måste minska sina utsläpp av växthusgaser på den här nivån för att nå sina uppsatta klimatmål till år 2050.  

Forskarna har kvantifierat vilka kapaciteter som skulle behövas i de olika delarna av energisystemet för att nå målet, gällande bland annat batterier, värmelagring och generering och lagring av vätgas och naturgas. Exempelvis behövs 20 GWh batterilager och en kapacitet att omvandla 30 GW elektricitet till gas.

Forskarna säger sig ha hittat ett realistiskt scenario som skulle kunna omsättas till en konkret färdplan. De räknar med tre miljoner elektriska bilar.

För ett energisystem av detta slag skulle Finland behöva betala 25 miljarder euro årligen. Forskarna simulerade fler scenarier – bland annat där kärnkraft byggdes ut i olika stor utsträckning snarare än sol och vind, och alla kostade  kring 25 milijarder euro.

Dagens energisystem kostar 18 miljarder euro. Finländarna använder cirka 350 TWh energi och släpper ut 48 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det hundraprocentigt förnybara alternativet skulle sänka utsläppen till 200 000 ton.

Forskningen har utförts inom ett projekt kallat Neo-carbon energy. Resultaten kommer att publiceras på konferensen Futures studies tackling wicked problems i Åbo på torsdag.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus