JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Fyra konsultföretag svarar på frågor om standardkomponenter, autogenererad kod och Linux

Det talas mycket om att standardkomponenter, både för hårdvara och programvara, blir allt viktigare för inbyggda system. En annan trend är modellbaserad programmering och därtill hörande autogenererad kod. Elektroniktidningen har frågat ut fyra konsultföretag om aktuella trender och om konjunkturen i allmänhet.

Svep Design Center
Svep Design Center arbetar med både hård- och mjukvarukonstruktion. Man utvecklar såväl kompletta produkter som delsystem. Verksamheten finns huvudsakligen i södra Sverige, och telekom är ett viktigt område. Företaget har funnits sedan 1979, men år 2000 köptes företaget upp av Dialog Då hade de 50 anställda. Tre år senare lade Dialog ner sitt Sverigekontor, och Svep startades om som eget företag igen. Svep har idag 23 anställda.
Lars Gustavsson, vd
Mikael Bergqvist, utvecklingschef mjukvara

Hur ser konjunkturen ut? Märker ni av ökad konkurrens från utlandet?
Lars: Det går bra för oss. Det har skett väldigt mycket sedan de första åren av 2000-talet. Vi siktar på att bli 30-40 personer, som vi tror är en optimal styrka.

På 90-talet såg vi en mängd nya innovationer, i dag är det något mindre aktivitet.

Vi märker den ökade konkurrensen från Östeuropa, Kina och Indien. Det märks att kunderna har det alternativet, och vi får skärpa våra argument. Men enligt kunderna har vi fortfarande ett annat kvalitetstänkande här i Sverige.

Vad använder ni för utvecklingsverktyg för inbyggda system? Använder ni Eclipse?
Lars: För hårdvaruutveckling varierar det från projekt till projekt. Expedition PCB CAD för RF och high speed design från Mentor Graphics använder vi till största delen.

Mikael: Det blir rad olika verktyg. För Linuxutveckling använder vi Visual Studio, för Microchip använder vi deras miljö, för IAR deras miljö, och så vidare. Eclipse använder vi i några projekt.

Hur ser ni på det ökande användandet av standardkomponenter?
Lars: Det börjar dyka upp en hel del halvfabrikat mellan ASIC och FPGA. Det tycker jag är intressant när man ska gå från FPGA till massproducerad ASIC i konstruktionen.

Mikael: För programvaran går allt mot större färdiga byggblock. Det är inte så konstigt, när processorkraften ökar. Vi gör mycket med Symbian, Windows CE, OSE och Linux, och de levererar ju många byggblock i sig, som vi använder oss av. När man lyfter in så mycket färdig kod från olika leverantörer måste man kunna lita på dem.

Finns det en ökad efterfrågan på säkerhetskritisk programvara? Vad innebär det för er?
Mikael: Svep är så väldigt differentierat, med många kunder inom många områden. Inom medicin har man hårda krav med certifieringar, är det en leksak man gör är kraven rätt mycket mindre. Om programblocken är certifierade i förväg är det alltid lättare, men generellt sett är de inte det. Men det är inte ett problem vi stöter på särskilt ofta.

Använder ni modellbaserad programmering? Autogenererad kod?
Mikael: Det varierar från projekt till projekt, en del programmerar modellbaserat. Autogenererad kod börjar bli mer och mer intressant, vi vet att inom en del områden används det nu. Men det är inte ett område vi är inne på.

Använder ni Linux? Java?
Mikael: Linux har vi i några projekt. För mindre hårdvara är Linux för stort. Men på medelstora hårdvaruplattformar kommer Linux stort, och det är naturligtvis lägre kostnader som driver det.

Java använder vi i mindre utsträckning, och det har varit rätt konstant de senaste åren. Det är litet för mycket overhead helt enkelt. Trots att det dyker upp nya modernare alternativ är C/C++ fortfarande överlägset störst, och det håller i sig.4Real
4Real bildades 2001 av tio personer på konsultfirman Knowits avdelning för inbyggda system, när IT-bubblan sprack och Knowit ville lämna området. 2004 köpte 4Real Eneas verksamhet Inbyggda System. I dag har 4Real 30 konsulter, med kontor utanför Stockholm. Företaget arbetar huvudsakligen med både hård- och mjukvara för inbyggda system.
Göran Stråt, vd

Hur ser konjunkturen ut? Märker ni av ökad konkurrens från utlandet?
Just nu går det bra, annars var det trögt från starten. Ni skrev om oss 2001 att vi startade från botten, men det visade sig vara fel. Det var långt kvar till botten. Även om vi alltid visat svarta siffror väntade vi hela tiden på vändningen, och den tycker vi har kommit nu, de senaste månaderna, faktiskt. I år har vi rekryterat fem personer, och söker fler. Det är fortfarande mest telekom och industri som gäller, men inte så mycket Ericsson, faktiskt.

Någon konkret konkurrens från öst har vi inte märkt av.

Vad använder ni för utvecklingsverktyg för inbyggda system? Använder ni Eclipse?
För FPGA:er använder vi verktyg från Mentor som ett komplement till FPGA-leverantörernas egna. För schemaritning och CAD är det mycket CADint, men även OrCad.

Vad gäller programvara blir det mycket Gnu. Eclipse har några konstruktörer kört, men vi skruvar inte i det själva.

Hur ser ni på det ökande användandet av standardkomponenter?
Processorkorten gör vi själva. För enklare kort går det så snabbt att ta fram ett kort, så det finns inget behov av en standard. I andra änden har vi PowerQUICC, i så avancerade tillämpningar att det inte finns några standardkort. Det kanske finns ett segment för standardkort mellan dessa extremer, men där är vi inte verksamma.

För programvara använder vi mycket open source, till exempel för H.323-standarden. Då blir det mycket standardblock. För mindre projekt skriver vi det mesta själva. Vi köper aldrig in programblock.

Finns det en ökad efterfrågan på säkerhetskritisk programvara? Vad innebär det för er?
För vår del är det nästan en minskning, eftersom vi jobbade mycket åt försvaret, och där har man dragit ner. Försvarsprojekten blir färre och mindre. För säkerhetskritiska program måste man ha mer struktur på utvecklingsarbetet. Det är inga problem, men det tar längre tid, vilket kunden måste förstå.

Använder ni modellbaserad programmering? Autogenererad kod?
Vi använder modellbaserad programmering i en del fall. Det tar lång tid att få in arbetssättet i organisationen, och förändringen är större än de flesta tror. Man måste välja rätt projekt att använda det i. Där vi använt det mest är för driftsövervakningssystem. När man ska lägga till en komponent är det användbart.

Autogenererad kod är nästan ett måste om man vill köra modellbaserat, annars är det inte mycket vinst med det. I dag blir den autogenererade koden faktiskt riktigt bra. Vi använder Borland Together för det.

Använder ni Linux? Java?
Vi utvecklar en hel del för Linux. Det finns en ökad efterfrågan där, och vi rekryterar folk som kan Linux för inbyggda system. Java jobbar vi litet grann med användargränssnittet. Det blir någon gång då och då.Glaze
Glaze har huvudkontor i Malmö, men har verksamhet både i Sverige och Danmark. 28 personer jobbar på företaget, som fyller fem år i sommar. Från början låg fokus på mjukvaruutveckling, men nu har man även hårdvaruutveckling. Glaze arbetar som utvecklingshus, och tar hem projekt i totalåtaganden snarare än att skicka ut konsulter till företag.
Patrick Buschow, vice vd
Fredrik Svensson

Hur ser konjunkturen ut? Märker ni av ökad konkurrens från utlandet?
Patrick: Konjunkturen i dag ser lovande ut. Att det går bra för Ericsson och Sony Ericsson skapar ringar på vattnet, och påverkar investeringsviljan även i andra branscher. Vi försöker växa, men det beror på tillgång på personal.

Jag kan inte påstå att vi märkt av ökad konkurrens från utlandet. Relationen till kunden är viktig att ha på plats, och lokal närvaro är a och o.

Vad använder ni för utvecklingsverktyg för inbyggda system? Använder ni Eclipse?
Patrick: För hårdvara använder vi PADS, det sker ofta konvertering gentemot andra Cad-program, vi anpassar oss ofta efter kundens behov. Programmering sker mest i C/C++, men vi gör även saker för .NET och C#. Än så länge har vi inte Eclipse.

Hur ser ni på det ökande användandet av standardkomponenter?
Patrick: Vi går mot mer standardkomponenter, både för hårdvara och mjukvara. Vi har inlett ett internprojekt för att utvärdera olika alternativ för standardkomponenter. Vi ser det som en nödvändighet för att korta utvecklingstiden.

Finns det en ökad efterfrågan på säkerhetskritisk programvara? Vad innebär det för er?
Patrick Vi har fått kunder inom försvarsindustrin, och de kräver en viss säkerhetsnivå. Det innebär ingen större förändring för oss. Vi har även fått en del förfrågningar kring certifiering, framför allt från den medicintekniska världen. Vi har kvalitetssystem som möter certifieringskraven, men det finns inget internt certifieringsmål.

Använder ni modellbaserad programmering? Autogenererad kod?
Fredrik Vi använder modellbaserad programmering mest för dokumentationssyfte, men vi gör inte autogenererad kod. Personligen tror jag inte på det. Det finns enklare sätt att lösa problemen på.

Använder ni Linux? Java?
Patrick Linux har helt klart ökat, och vi ska hålla oss i framkant där. De nya ingenjörer vi har rekryterat har också mer Linux-kompetens. Linux har blivit stabilare, och på lång sikt ger det lägre kostnader.

Java-kompetens har vi men inom inbyggda system efterfrågas det inte i lika stor utsträckning. Däremot har jag förstått att Ericsson utvecklar i embedded Java.Teleca
Dagens Teleca bildades när Teleca (grundat 1986) och AU-System (grundat 1974) gick ihop. Företaget har drygt 3 000 anställda i Europa, Nordamerika och Asien, och drygt hälften av dem, inklusive huvudkontoret, finns i Sverige. Förtaget erbjuder konsulttjänster inom ett antal affärsområden från utveckling av mobiltelefoner till industriell IT och automation. Dotterbolaget Obigo är ett av världens tre ledande oberoende tillverkare av tilllämpningar för mobiltelefoner.

Divisionen Mobile Devices arbetar med mjuk och hård systemdesign för mobiltelefoner. Divisionen har drygt 1 200 anställda, varav hälften i Sverige.
Stefan Fleron, försäljnings och marknadschef divisionen Mobile Devices
Ulf Henell, operativ chef Teleca Sverige Syd

Hur ser konjunkturen ut? Märker ni av ökad konkurrens från utlandet?
Stefan: Vi ser en växande marknad, men också tuffare. Under de senaste åren har vi upplevt en prispress. Nu ökar efterfrågan men prispressen är kvar. Det utgör ett stort tryck på oss att bli mer effektiva. En intressant marknad att jobba på.

Vi arbetar på en global marknad, och våra konkurrenter kommer sedan länge från Indien och Asien. I Europa kommer konkurrensen framför allt från finländska bolag.

Vad använder ni för utvecklingsverktyg för inbyggda system? Använder ni Eclipse?
Ulf: Vi använder oftast Visual Studio som utvecklingsmiljö samt Props som projektmodell. Sedan har vi ett antal olika verktyg för att styra verksamheten. Eclipse är inte en miljö som vi normalt sett har, men vi jobbar ofta ute hos kunder, och det kan finnas i deras miljöer.

Hur ser ni på det ökande användandet av standardkomponenter?
Stefan: En mobiltelefon handlar i dag mycket om att bygga ihop komponenter. Standardkomponenter är den enda möjligheten om man vill vara framgångsrik på marknaden. Det är ytterst få komponenter som utvecklas speciellt för kunden. Vi har gjort en del hårdvara, till exempel en chatboard till en Sanyotelefon, men oftast samarbetar vi med tillverkare av mobilplattformar och använder deras färdiga referenslösningar.

För smartphones använder vi framför allt Symbian, som vi sedan lägger standarkomponenter på som tegelstenar. Nokias mjukvarusvit Serie 60 och UIQ är två exempel.

Finns det en ökad efterfrågan på säkerhetskritisk programvara? Vad innebär det för er?
Stefan: För mobiltelefoner har säkerheten varit högprioriterad redan från början. I dag hanteras den rigoröst av mobilplattformen, och det är inget man är inne och petar i.

Använder ni modellbaserad programmering? Autogenererad kod?
Ulf: Vi jobbar mycket med modellbaserad programmering. Våra interna projekt är oftast modellbaserade. Vi använder RUP och UML till det. Autogenererad kod har vi inte.

Använder ni Linux? Java?
Stefan: Linux är ett av de operativsystem som växer snabbt just nu. För oss är det oklart hur mycket som ska bli kommersiella produkter, och hur mycket som är företagets interna forskning och utveckling. Men det är helt klart att det efterfrågas mer och mer, även om det fortfarande är en liten del.

Java förekommer mest i formen nedladdningsbara javatillämpningar till javamotorer. Det är mer och mer ett krav för mobiltelefoner att de ska ha en javamotor.

Elias Nordling
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)