JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. MXO-FAMILJENS EVOLUTION
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Det nya oscilloskopet R&S®MXO 5 har fler kanaler och större bandbredd jämfört med existerande medlemmar i R&S®MXO-serien. R&S®MXO 5 är det första oscilloskopet från Rohde & Schwarz med åtta kanaler vilket förenklar mätningar när det finns många olika spänningsmatningar, för att testa Ethernet i fordon och vid förberedande EMI-tester.

R&S®MXO lanserades i september 2022. Den första medlemmen var R&S®MXO 4, ett 4-kanaligt instrument med upp till 1,5 GHz bandbredd, det nya R&S®MXO 5 har upp till 2 GHz bandbredd.

Snabbaste oscilloskopet i världen

R&S®MXO 5 är det första 8-kanaliga oscilloskopet från Rohde & Schwarz och samtidigt världens första oscilloskop med åtta kanaler som kan fånga 4,5 miljoner vågformer per sekund och 18 miljoner svep per sekund över flera kanaler. Användarna kan noggrant studera intrikata detaljer i signalen liksom sällsynt förekommande händelser.

Kraftfulla funktioner för EMI-testning

R&S®MXO 5 fångar upp till 99 procent av realtidsförloppet. En kort dötid (Blind Spot) mellan uppdateringar är idealisk för EMI-testning och övertoner. Att FFT (fast Fourier transform) görs 45 000 gånger per sekund är ett genombrott och bidrar till att effektivisera felsökningen för allt från kraftomvandling till fordonstillämpningar. 

En vanlig sinuston kan dölja många spektral­komponenter. De fyra simultana spektrum som visas här har olika inställning på x- och y-axeln (span och amplitud) för att det ska gå att se olika detaljer i signalen

R&S®MXO 5 är ett kraftfullt verktyg för EMI-diagnos under produktvecklingsfasen. Att debugga tidigt medför att man slipper kostsamma omkonstruktioner under produktionsanpassningen.

”Power sequencing” på ett enklare sätt

Att verifiera i vilken ordning matningsspänningarna slås på och av (Power sequencing) är en av de första tillämpningarna man kommer att tänka på när antalet kanaler blir fler. När ett testobjekt (DUT) har fler matningsspänningar än oscilloskopet har kanaler får man göra flera mätningar eller använda två instrument. I bägge fallen måste mätningarna göras synkroniserat för att ge en sanningsenlig bild av förloppet och ju fler kanaler som behövs desto besvärligare blir uppgiften.

R&S®MXO 5 specifikation

R&S®MXO 5 kan användas för många olika fordonstillämpningar. Oscilloskopet har stöd för test av Ethernet i fordon och USB enligt standarderna plus grundläggande möjligheter att trigga på fordonsbussar och avkoda trafiken. När man designar elektriska drivlinor behövs ofta probar för höga strömmar och spänningar. Här kan antalet kanaler i oscilloskopet utgöra en begränsning men R&S®MXO 5 kan bestyckas med åtta aktiva probar som alla går att använda samtidigt.

Prestanda i alla lägen

Upp till 90 procent av CO2-utsläppen från elektroniken uppstår under användningen. Fjärrstyrda test- och mätinstrument måste ofta vara påslagna hela tiden. För att spara energi startar R&S®MXO 5 så snart strömmatningen slås på. Kombinerat med en smart kontakt kan oscilloskopet stängas av när det inte används för att fjärrstyrt slås på när det ska användas igen.

Jämfört med andra oscilloskop i den här klassen sänker R&S®MXO 5 tomgångsförbrukningen med hela 40 procent vilket gör det energi- och kostnadseffektivt.

En titt på insidan visar en asic som klarar 200 Gbit/s. MXO-EP har kraftfull signalbehandling (ovan) och ett generöst minne (nedan). R&S®MXO 5 har två asicar för att fånga signalerna med världsledande prestanda

Största standardminnet

Var och en av de åtta kanalerna har minne på 500 MSampel vilket är mer än fem gånger större än vad som är standard hos andra oscilloskop i den här klassen. Det segmenterade minnet kan användas för att fånga signaler som har perioder av inaktivitet. Det är användbart för exempelvis laserpulser, aktivitet på seriella bussar och för RF-pulser över långa tidsperioder med upp till 10 000 segment.

Standardläget History Mode ger enkelt åtkomst till tidigare insamlade data. 

Alla verktyg för mätningar och analys finns tillgängliga inklusive avkodning av seriella bussar och automatiska mätningar. Det finns en uppgradering av minnet som ger 1 GSampel (kanalerna är interleavade) och 1 miljon segment för ännu längre tidsintervall.

12-bitarsdata kan ha mycket brus (vänster). I 18-bitars HD-läget används ett extra filter för att göra signalen användbar (höger).

Spela in alla detaljer noggrant

Alla kanaler har 12-bitars AD-omvandlare med 4096 kvantiseringsnivåer för att signalens alla detaljer ska återges utan kompromiss med kvaliteten och oberoende av samplingshastigheten. Hårdvaran har en 18-bitarsarkitektur med HD-läge för att ytterligare förbättra upplösningen. Detta påverkar inte samplingshastigheten som normalt för ERES och HiRES mode. Ett rörligt och medelvärdesbildande filter tar bort bruskomponenter som annars skulle kunna bli undersamplade vilket bibehåller den höga upplösningen i insamling och triggning.

Oscilloskopen har en känslighet ner till 500 µV/div utan att man behöver minska bandbredden. Vid 1 mV/div har oscilloskopen en låg brusnivå på 130 µV även med full bandbredd på 2 GHz. Precision och noggrannhet förbättras ytterligare av Rohde & Schwarz patenterade och digitala triggarkitektur där det går att ställa känsligheten och ha sampelbaserad detektering av event. En offset på ±2 V med hög vertikal känslighet underlättar mätningar av rippel på spänningen.

Anpassa till ditt arbetssätt

Labbänkar har alltid för lite yta. R&S®MXO 5 upptar inte mer än 153 mm x 445 mm och har höjden 314 mm samtidigt som det inte väger mer än 9 kg vilket gör det väldigt kompakt och portabelt. Som tillval finns ett VESA-fäste som tillsammans med en monitorarm sparar värdefull bänkyta. Ljudnivån är väldigt låg med bara 25 dBA på en meters avstånd från framsidan (samma nivå som en svag viskning) vilket gör att oscilloskopet går att använda även i kontorsmiljö. Att använda instrumentet när man inte sitter framför det är också extremt lätt. Webservern ger användaren ett lättanvänt gränssnitt för att styra det och studera mätningarna via en webbläsare.

För att öka säkerheten i R&S®MXO 5 finns ett löstagbart minneskort av typen M.2 där data lagras och som kan förvaras på ett fysiskt säkert ställe. I ett högsäkerhetslabb går det att stoppa i och ta ur M.2-kort efter behov.

Få snabbare resultat

R&S®MXO 5 är ett mångsidigt instrument för alla typer av uppgifter som ger användaren djupa insikter om sina konstruktioner. Med minst 100 MHz bandbredd klarar R&S®MXO 5 vanliga tillämpningar där fler kanaler behövs för att snabbt få resultat.

R&S®MXO 5 har som standard ett minne på 500 MSampel per kanal för att kunna fånga långa förlopp med hög samplingshastighet och en vertikal upplösning som behövs för mätningar på krafttillämpningar. AD-omvandlaren på 12 bitar med ett 18-bitars HD-läge ger ytterligare upplösning för att noggrant och med bra brusprestanda kunna kvantifiera rippel. Snabb datainsamling med hårdvaruaccelerade mätningar gör att det också går fort att skapa statistisk korrelation av resultaten.

Artikeln är en annons från Rohde & Schwartz.

Rohde & Schwarz och oscilloskop

År 2010 gjorde Rohde & Schwarz entré på oscilloskopmarknaden. Det är en kort tid jämfört med företagets långa historia på RF-området men det har inte hindrat Rohde & Schwarz från att påverka branschen med innovationer.
Det första och det senaste oscilloskopet från Rohde & Schwarz: R&S®RTO1000 (överst) är från 2010 och det senaste R&S®MXO 5 (underst) är från 2023.

Efter en lovande start 2010 (med ett ingångssteg som hade världens lägsta brusfaktor för ett 4 GHz-oscilloskop och den första asicen som fångade 1 miljon vågformer per sekund) har företagets expertis inom RF-området bidragit till att det år 2012 kunde lansera ett oscilloskop med en integrerad spektrumanalysfunktion för effektiv avlusning av RF-produkter – en funktion som är unik eftersom oscilloskop normalt används i tidsdomänen.

R&S®Scope Rider från 2015 var en annan milstolpe, det handhållna oscilloskopet är lika kraftfullt som sin motsvarighet på labbänken.

År 2017 introducerade Rohde & Schwarz en AD-omvandlare med 10 bitar i de enklaste modellerna. Två år senare kom en funktion som gör det möjligt att i realtid trigga på en av­kodad signal för bättre noggrannhet. År 2022 var R&S®MXO 4 det första oscilloskopet som klarade av att fånga 4,5 miljoner vågformer per sekund

LÄS MER!

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)