JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Staffan Skogby: Satsa på energieffektivitet i datacenter

Staffan Skogby:

Satsa på energieffektivitet i datacenter

Smarta telefoner, Internet of Things (IoT) och IT driver ett ökande behov av datakraft i datacenter. Jag deltog i Swedish Datacenter Initiative i oktober, en återkommande konferens i Stockholm med bland annat Fortum, ABB och ett femtiotal företag verksamma på den svenska marknaden.
Energiförbrukningen hos datacentrena har ökat stadigt under de senaste åren och enligt prognoser är vi inne i fasen med en tillväxt där datakraftsbehoven möts av allt mer virtualisering fram till år 2020. Därefter har vi virtualiserat allt som går att virtualisera och går vi in i en period med accelererande datakraftsbehov. Idag drar de största datacentren 10-tals megawatt. Energi för en enda videoström drar totalt mer elenergi än ett kylskåp. Prognosen för år 2020 är att datacenter kommer att ge mer koldioxid­avtryck än alla flygbolag tillsammans.

Teknikutveckling på datacenter och kostnadseffektivisering i kombination med nya systemarkitekturer gör att utvecklingen går mot större och större datacenter. Virtualiseringstekniken gör att de blir kostnadseffektiva och det finns stordriftsfördelar med dessa datacenter. Virtualiseringen gör att datakraftskostnaden blir konkurrensutsatt på ett nytt sätt och energieffektiviteten kommer i fokus för teknikval och även lokalisering av datahallen. Stora satsningar måste göras på energieffektivitet i datacenter inom alla områden för att minska energiförlusterna. Vår klimatzon i Sverige har också ett gynnsamt läge där energin kan återvinnas för uppvärmning av industrier, kontor och bostäder. Tekniken för kylsystem och kraft har i princip stått stilla sedan 1970-talet i konventionella datahallar. Det är först under senaste åren ny teknik har introducerats.

Potentialen för ”raffineringen” av elenergin är i dag mycket stor, då mindre än 1 procent blir nyttigt arbete av den inmatade elenergin. Detta har i förlängningen en potential att bli en ny basindustri i Sverige. Men även om Sverige har en unik position måste man se över elskatterna med ett Europaperspektiv, så att Sverige får en skattneutral position för datacenter i det hållbara samhället. Sammantaget kan man se dessa resurser som förnybara naturtillgångar där datakraft är en raffinerad form av elkraft.

Raffinering av elkraft kan göras mycket effektivt och det blir ett minimalt avtryck på miljön på grund av tillgången på vattenkraft och ett relativt kallt klimat. Fördelen är att data­kraften kan exporteras till hela Europa via de fibernät som byggts ut. Här har svensk industri i samarbete med stora utländska leverantörer ett gyllene tillfälle att ta en världsledande position för datacenters i ett hållbart samhälle.

Staffan Skogby

Styrelseledamot i SER
Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus