JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
tisdag 30 november 2021 VECKA 48
Både Japan och Frankrike omprövar sin satsning på de billiga mobilnäten PHS och Bi-bop.

För telefonbolag och industri handlar det om förluster som hittills uppgår till minst 20 miljarder kronor.I Frankrike växer GSM och France Telecom har beslutat avveckla det enklare mobiltelefonsystemet Bi-bop. I Japan expanderar PDC-näten som baseras på samma grundteknik som GSM.

- I Japan förs nu diskussioner om att fasa ut PHS och försöka flytta över nära sju miljoner abonnenter till PDC, säger Hans Jarne, marknadsansvarig för Japanmarknaden hos Ericsson.

För mindre än tre år sedan började abonnenterna strömma in i Japans egenutvecklade mobilnät Personal Handyphone System, PHS, och idag finns nära sju miljoner abonnenter. Men nu kommer dystra rapporter om PHS. Ytterst handlar det om ett mycket stort bakslag för japansk industri. Så sent som för något år sedan försökte Japan även etablera PHS även utanför Japan, i både Asien och Europa.

Enbart det dominerande japanska telefonbolaget NTT Docomo förlorade förra verksamhetsåret drygt 2 miljarder kronor i sina PHS-nät. NTT:s ackumulerade förluster uppges vara cirka 18 miljarder kronor, enligt brittiska Financial Times.Inte konkurrenskraftigt


Förlusten beror på att PHS helt enkelt inte klarat att konkurrera med PDC-näten. Personal Digital Cellular är en egen japansk variant av Europas GSM. Ericsson har hjälp till att utveckla PDC och är en av de största leverantörerna av PDC- nät till japanska nätoperatörer.

NTT är Japans största mobiloperatör och företaget utreder nu hur de fortsatta förlusterna skall hanteras. Ett av alternativen är att NTT:s nio regionala PHS- bolag likvideras, skriver Financial Times.

Idag finns 37 miljoner mobiltelefonabonnenter i Japan. Enligt Ericsson svarar PDC för 28,6 miljoner, PHS för 6,8 och de analoga näten för 1,6 miljoner.

Avsikten med PHS var att etablera en billig enkel trådlös nättjänst som ger lokal täckning i de stora städerna. PHS används i hemstaden och taxan är låg. Men denna kalkyl baserades på att både mobiltelefoner och teletaxan för PDC var hög.

I verkligheten har PDC-telefonerna blivit små och behändiga, månadsavgifterna har sjunkit med cirka 80 procent och trafikavgifterna har halverats.

Resultatet blev att abonnenterna valde PDC och sedan september 1997 har abonnentantalet för PHS gått ner.

I Frankrike finns bara cirka 80 000 abonnenter i Bi-bop-näten. France Telecom avvecklar nu dessa och erbjuder övergång till GSM. Totalt fanns 6,4 miljoner GSM-abonnenter i Frankrike vid årsskiftet.

Göte Andersson

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus