JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Christian Andersson: Vår bästa tid är nu

Christian Andersson:

Vår bästa tid är nu

Sverige är ett land med fantastiska resurser som värdemetall, mineral, skog och vattenkraft men den största enskilda tillgången är människorna.

Svenskarna har nyttjat och utmanat naturen och har historiskt drivit på en utveckling där man vårdat och utvecklat för att skapa ett så bra land som möjligt. Den svenska arbetaren och framför allt den svenska ingenjören har historiskt visat sig kapabel att utveckla dynamiten, skiftnyckeln samt tändstickan för att nämna några svenska uppfinningar. Det är dags för den svenska elektroingenjören att axla manteln och driva på för att skapa framtidens AGA-fyr!

Dagens företag jobbar mer och mer i fragmenterade marknader och kanske lever vi nu i en tidsålder av monopolets utrotande? Det läggs stort fokus i många delar av världen på att övervaka och stoppa monopol och kartellbildningar och istället verka för att ha en så fri marknad som möjligt. Detta kan man tycka vad man vill om politiskt, kanske känner man att monopol i vissa situationer inte är så dumt, men detta är inte framtidens företagsstruktur. 

Dessutom går dagens företag mer och mer mot specialisering och historiskt kanske vertikal integration var att föredra som företagsstruktur. Ford ägde en gång allt från gruvan till försäljning av sin bil och stora bolag var ofta inte så specialiserade förr i tiden. Eriksson brukade tillverka skruvarna för sin hårdvara. Men framtiden går mot horisontal integration och att bli en dominerande specialist på sitt fält.

Detta är en verkligt fantastisk tid för ingenjören i allmänhet och en lysande tid för elektro- och dataingenjören mer specifikt. Dagens fokus mot specialisering innebär att den svenska ingenjören plötsligt kan jobba mot flera olika branscher och marknader exempelvis som konsult, för att utveckla morgondagens teknik. De svenska teknikbolagen rekryterar tungt just nu och i storstadsområden är det svårt att hitta kompetens i allmänhet och mycket svårt att hitta specialister. 

Idag lever vi i en tid där tekniken är en sann vän av den samhälleliga utvecklingen och vissa fall är tekniken den enda garanten för lösningar av vissa enorma utmaningar. Elektro- och dataingenjören är en av framtidens hjältar som kommer att lösa många av de problem som vi idag ser som olösliga.

Christian Andersson
Styrelseledamot i SER, 
Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)