JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
torsdag 2 juli 2020 VECKA 27
Svenska teknikföretag spås en svag tillväxt, enligt en färsk konjunkturrapport från Teknikföretagen. Telekom- och elektronikindustrin visar dock på betydligt bättre tillväxt än övrig industri.
  -          I rapporten har vi pekat ut telekom och elektronik som ljusa områden inom den svenska industrin med fortsatt stark tillväxt om än i dämpad takt, säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen, till Elektroniktidningen.

Bedömningen är att produktionsvolymen inom svensk teleindustrin ökar med 18 procent i år och 15 procent nästa år. Det är mycket bra, trots att tillväxten inte ligger i nivå med fjolårets siffra på 28 procent. 
 
-          Men man ska komma ihåg att år 2004 var det första året med bra resultat för telekom och elektronik efter den svåra konjunktursvackan som var dessförinnan, säger Anders Rune.
 
Samtidigt får man inte glömma att telekom- och elektronikindustrin upplever ett omfattande prisfall. I år ligger prisfallet på 11 till 12 procent, medan det beräknas bli 10 procent under nästa år. 

Intressant är att exporten – som är av stor betydelse för denna bransch – har fortsatt att växa i år.  De exportmarknader som enligt rapporten utmärker sig är våra nordiska grannländer och till viss del USA. Exporten till Tyskland har däremot varit en besvikelse. Samtidigt har teleexporten till Kina minskat kraftig – den beräknas faktiskt bli den lägsta sedan början av 1990-talet.

Om nu telekom och elektronikindustrin kan njuta av en förhållandevis stark tillväxt så gäller inte samma förutsättningar för den övriga industrin i Sverige. Produktionsökningen för hela den svenska industrin hamnar - enligt rapporten - på 4,5 procent för i år, medan prognosen för nästa år pekar på 3,5 procent.

-          Den tillväxttakten är för låg för att det ska skapas fler arbetstillfällen. Det betyder att 2006 blir det sjätte året i rad med färre anställda, vilket tyvärr är unikt, säger Anders Rune.
 
De svenska teknikföretagen är beroende av den internationella tillväxten, som spås bli låg. Högt oljepris, stigande inflation och inflationsförväntningar i framför allt USA bidrar till den svagare tillväxten.

MER LÄSNING:
 
Här får du våra nyheter gratis
• Tidningen, i brevlådan (länk).

• Dagligt nyhetsbrev (länk).

245
elektronik­konsulter

Registrera ditt företag nu!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)