JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
tisdag 7 december 2021 VECKA 49
Kontraktstillverkaren Note ökar rörelseresultatet för 2007 med 8 procent till 111,9 miljoner kronor trots att omsättning låg kvar på samma nivå som 2006.

Börsnoterade Note redovisar en omsättning på 1 743,8 miljoner kronor för fjolåret, marginellt mer än 2006 då omsättningen landade på 1 741,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades från 103,6 miljoner kronor till 111,9 miljoner kronor och rörelsemarginalen steg från 5,9 procent till 6,4 procent.

Resultatet efter finansnettot uppgick till 103,8 miljoner kronor, även det en förbättring från 2006 då det landade på 96,2 miljoner kronor.

Företaget lämnar ingen prognos för 2008 men skriver i bokslutskommunikén att försäljningen hittills i år utvecklats positivt. Trots att efterfrågan för de närmaste kvartalen är fortsatt svårbedömd spår ledningen ändå att 2008 blir bättre både vad gäller omsättning och vinst än 2007.

Företaget planerar att öka investeringstakten under året.
MER LÄSNING: