JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
I Sverige finns två godkända system för återvinning av elektronikavfall, El-Kretsen och EÅF. Nu har dessa bildat ett gemensamt clearinghouse för att göra medlemskapen i dem mer likvärdiga.
– Det handlar om att göra systemet neutralt så att inte den som är anslutet till det ena eller andra systemet får bära oproportionerligt stora kostnader, säger Jan-Olof Eriksson som är vd på El-Kretsen.

Den som omfattas av WEEE-direktivet måste rapportera till Naturvårdsverket hur mycket produkter som sålts, hur mycket som samlats in och hur mycket som återvunnits. Istället för att bygga upp egna organisationer för återvinningen kan företagen ansluta sig till Elkretsen respektive Elektronikåtervinning i Sverige Ekonomisk Förening, EÅF.

Båda dessa anlitar i sin tur återvinningsföretag som Stena och Sims för det praktiska arbetet. Återvinnarna får betalt enligt en schablon för vad vi konsumenter lämnar på återvinningsstationerna.

Men för att det inte ska bli orättvist för medlemsföretagen upprättar nu El-Kretsen och EÅF ett clearinghouse där de varje kvartal ska utbyta information om vad var och en samlat in och återvunnit. Sedan kan eventuella skevheter i vem som betalat för vad jämnas ut.

– Vi har ett glidande medelvärde för varje månad som förändras i takt med att produkterna förändras. Idag köper vi mest bärbara datorer men lämnar tillbaka stationära datorer med gamla bildskärmar i glas.
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)