JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
torsdag 2 december 2021 VECKA 48
Fusionen mellan IM-föreningen och Elektronikindustriföreningen är nu ett faktum. I dag hölls den sammanslagna branschföreningens första möte, där Maria Månsson från Prevas valdes till ordförande och såväl stadgar som verksamhetsplan spikades.
Ett fyrtiotal ledande branschföreträdare samlades på förmiddagen på idylliska Carlhälls Gård på Långholmen i Stockholm för Branschföreningen Svensk Elektroniks första medlemsmöte, där det nybildade sällskapets första styrelse valdes, samt stadgar, verksamhetsplan och budget klubbades. Därmed finns en förening med ambitionen att samla alla intressenter i den svenska elektronikbranschen - producenter, distributörer, konsulter och andra.
Branschorganisationen Svensk Elektroniks styrelse
Ordförande: Maria Månsson, Prevas
Ledamöter:
Per-Anders Emilson, P-A Emilson Trading
Bo Holmgren, Saven Hitech
Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner
Ove Opset, Elfa
Mikael Roots, Desab
Vidar Wernöe, Elektronikkonsult

Föreningens övergripande mål är att stärka konkurrenskraften i den svenska elektronikbranschen, och därmed även öka attraktionskraften inte minst bland ungdomar. Fyra områden är centrala - omvärldsbevakning av direktiv och regler, lobbying gentemot myndigheter och organisationer, kompetensförsörjning genom seminarier och studentkontakter samt marknadsaktiviteter som mässor och statistikinsamling.

Från början har föreningen 242 medlemsföretag, varav knappt 190 från Elektronikindustriföreningen och knappt 60 från IM-föreningen. De delas preliminärt in i sex sektioner: Elektronikkomponenter, Produktionsutrustning, Embedded Technology, Elektroniktillverkning, Test & Mät samt Utveckling & Konstruktion.

– Det är i sektionerna som större delen av det praktiska arbetet utförs. Och här behövs eldsjälar, säger Lena Norder, organisationens vd, som i egenskap av vd på IM-föreningen och kanslichef på Elektronikindustriföreningen lett fusionsarbetet.

Därtill kommer föreningen att ha ett antal projektgrupper för exempelvis mässor, marknadsföring, högskolekontakter och myndighetsdirektiv. Tanken är också att ha lokala aktiviteter i Stockholm, Jönköping-Norrköping-Linköping, Göteborg, Malmö och Norrland.

Medlemsskapet kostar 250 kronor per år, plus en serviceavgift som baseras på medlemsföretagets omsättning, minst 2 500 och högst 28 000 kronor. Utöver företagsmedlemmar är även andra aktörer välkomna som intressemedlemmar, exempelvis institut, skolor och fackpress. Det finns även möjlighet att gå med som privatperson.

Serviceavgiften går till att täcka kostnader för SE Service, det av organisationen helägda bolag som bildats för att sköta allt praktiskt kring den nya föreningen. Konstruktionen är hämtad från IM-föreningen som haft ett liknande upplägg tidigare.

Mer information om den nya föreningen finns på dess hemsida www.svenskelektronik.se.
MER LÄSNING: