JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Fem lugna år för halvledare
Halvledarindustrin har en historia av snabba kast på marknaden och ett cykliskt beteende. För de närmaste fem åren spår dock analyshuset Isuppli att tillväxten blir något för branschen så ovanligt som stabil och jämn.
Efter fjolårets störtdykning och årets rekordåterhämtning spår nu Isuppli att tillväxten nästa år blir 5,1 procent, och att åren därpå följer liknande mönster, med ensiffrig tillväxt räknat i procent. Om innevarande år resulterar i en marknad strax över 300 miljarder dollar – Isuppli spår 302 – så kommer vi år 2014 att uppleva en världsmarknad värd 357 miljarder dollar.

Att nästa års tillväxt inte kommer i närheten av årets starka 32 procent beror delvis på att den nyss genomgångna lågkonjunkturen alltjämt påverkar världsekonomin, säger Isuppli.

– En envist hög arbetslöshet, hårda kreditvillkor och brist på återhämtning i fastighetssektorn är faktorer som hämmar konsumentinköpen, vilket är den enskilt viktigaste tillväxtfaktorn, säger chefsanalytikern Dale Ford i en pressrelease.

Analytikerna på Isuppli tror också att det tidigare gängse mönstret, med ett svagt första kvartal följt av allt starkare tillväxt ju längre året går, kommer att återkomma. Så har branschen sett ut de flesta år, dock inte 2010.

Årets försäljning innebär ett rekord - det tidigare, från 2007, låg på 274 miljarder dollar. I synnerhet är det pc-försäljningen som drivit på marknaden, den ökade med 23 procent under första halvåret. Pc och tillbehör står för 40 procent av elektronikmarknaden, följt av mobiltelefoni med knappt 20 procent och konsumentelektronik med knappt 19 procent. Inom det sistnämnda segmentet konstaterar Isuppli att prispressen är enorm, i synnerhet inom lcd-tv.

Övriga segment av marknaden varierar mindre och spelar mindre roll för helheten. Trådbunden kommunikation och industrielektronik står för knappt 9 procent vardera, och fordonselektronik för 6 procent.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)