JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Forskare vid Lunds universitet ska tillsammans med kollegor från KTH och 19 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning ta fram ett automatiskt styr- och reglersystem som ska minska risken för strömavbrott.
Om en rad åtgärder sker automatiskt vid störningar på elnätet så behöver inte kraftledningarna överbelastas, och då kan strömavbrott undvikas. Det är den bärande tanken bakom forskarnas arbete.

– Strömavbrott, som det den 23 september 2003 då södra Sverige och Själland blev utan el i fem timmar, hade kunnat undvikas eller minskas med hjälp av den här tekniken, säger Olof Samuelsson, docent i industriell automation i Lund, i ett pressmeddelande.

Idén är inte ny, det som har hänt är att tekniken utvecklats och lagarna ändrats. De nya elmätarna, där Sverige ligger långt framme, är också en viktig pusselbit.

Bland åtgärderna som kan tas till nämns att snabbt ändra flödet på en del utlandsförbindelser, och att kortvarigt stänga av strömmen hos vissa elabonnenter. Dessa ska förstås ha gett sitt godkännande, och få kompensation.

Problemen med störningar ökar i takt med att elhandeln över landsgränserna ökar, och att en allt större del av elen kommer från svårförutsägbara källor som sol- och vindkraft. Det innebär att beredskapen för störningar måste bli högre, men själva störningarna behöver inte bli mer omfattande, menar Anders Rantzer, professor i reglerteknik i Lund.

– Tack vare vår kompetens inom distribuerad reglering kan lösningar bli möjliga. Elkunderna är ju så många, så därför är det tekniskt fördelaktigt om man kan undvika centraliserad styrning, säger han.

Pengarna, 19 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning, ska användas för att ta fram ett styrsystem för ändamålet, tänkt för stamnätet mellan 220 kV och 400 kV. Systemet ska demonstreras i en kraftsimulator i Lund, där bland annat det nämnda strömavbrottet 2003 ska simuleras. Tanken är att Svenska Kraftnät ska kunna använda sig av tekniken inom några år, liksom liknande aktörer i andra länder.  

Forskningen ska delvis ske inom LCCC, Lund Center for Control of Complex Engineering Systems. Forskare på KTH ska också delta i projektet. Även elleverantörer som Fortum, Vattenfall och Eon kan bli involverade.
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)