JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mentor säljer sin C-syntes

EDA-bolaget Calypto Design köper sin större branschkollega Mentor Graphics syntesverktyg Catapult C Synthesis, för syntes av elektronikkonstruktionser skrivna i språken C och SystemC. Med köpet blir Calypto ledande inom systemnivåkonstruktion.
Att höja abstraktionsnivån från dagens registernivå - RTL - till någon form av systemnivå har länge förespråkats av EDA-världen. Men det har varit magert med kommersiella framgångar för verktyg inom denna nisch, kallad ESL, Electronic System Level Design. Mentor och Calypto har båda hört till de företag som satsat hårdast på området, och de båda har också samarbetat.

När Calypto nu köper Mentors verktyg för C-syntes, kallat Catapult C Synthesis, skapas möjligheter till ett mer integrerat flöde. Calyptos flaggskepp SLEC-System HLS är ett verifieringsverktyg som formellt, matematiskt, kan bevisa att en modell skriven i SystemC på systemnivå är funktionellt ekvivalent med en modell på RTL-nivå. Användarna kan sålunda få försäkran om att en konstruktion skriven med Mentors verktyg utför det den är tänkt att göra. Integrationen ska även innefatta Calyptos verktyg för effektoptimering.

– För att anamma ESL-metodik måste konstruktörer ha förtroende för att deras verktyg inte introducerar några buggar då de översätter från hög abstraktionsnivå till lägre nivåer. Här har många konstruktörer tvingats använda omfattande verifiering på RTL-nivå tidigare, skriver Calypto i ett pressmeddelande.

Mentor Graphics å sin sida understryker att man inte överger ESL.

– Vi ser den här affären som ett innovativt sätt att accelerera införandet av ESL-metodik och en förstärkning av vårt partnerskap med Calypto. Vi fortsätter att investera i ESL, särskilt inom virtuella prototyper och vår produkt Vista, säger Mentors marknadschef Brian Derrick.

De som redan köpt Catapult C Synthesis av Mentor Graphics kommer även framgent att få stöd därifrån. Nya kunder hänvisas till Calypto. Någon köpeskilling för affären anges inte.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)