JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Här sätts fingret på brister i beredskapen

Här sätts fingret på brister i beredskapen

Många samhällsviktiga verksamheter  i Sverige är starkt beroende av el. Och vid elavbrott krävs pålitlig reservkraft. Men uppenbara brister i dagens beredskap har identifierats. Nu har fem svenska myndigheter tagit fram en vägledning som ska ge konkret hjälp i arbetet med reservkraft. Med början i april ska den presenteras på fem olika orter runt om i landet.
Att bygga upp en tillräcklig beredskap för reservkraft är en omfattande process som berör både företag, kommuner, landsting och myndigheter. För att underlätta arbetet har fem myndigheter –  Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Livsmedelsverket – i gemensam regi tagit fram en vägledning för arbete med reservkraft.

Materialet, kallat ”Vägledning för hantering av Reservkraftprocessen”, bygger på erfarenheter och ger konkret hjälp i arbetet med att utveckla en fungerande organisation för reservkraft, både sett till tekniska lösningar och arbetsformer.

Under Reservkraftdagarna 2015 kommer materialet att presenteras mer ingående. Reservkraftdagarna 2015 arrangeras med början i Sundsvall den 23 april för att därefter fortsätta i Luleå den 7 maj, Göteborg den 3 september, Lund den 10 september samt avslutas i Stockholm (Arlanda) den 24 september.

Här kan du läsa mer om Reservkraftdagarna 2015 (länk).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)