JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Godkänt med positiv tongång

Godkänt med positiv tongång

Klart godkänt – så kan man sammanfatta den svenska komponentdistributionen under år 2014. Hela 24 av företagen på 30-i-topplistan hade en positiv tillväxt. Därmed ökade Sveriges 30 största komponentdistributörer sin gemensamma omsättning med nära 12 procent. Samtidigt upplever en klar majoritet av distributörerna att konjunkturen är fortsatt upp även i år – om än försiktigt.
HÄR KAN DU LADDA UPP HELA ARTIKELN MED DIAGRAM OCH TABELL SOM PDF
Förra året var ett bra år för de svenska komponentdistributörerna. Det kan man utläsa i årets topplista över de 30 största distributörerna i landet. Tillsammans sålde de komponenter till ett värde av drygt 5,2 miljarder kronor. Det kan jämföras med knappa 4,7 miljarder året innan.

Visserligen måste vi i nuläget ta toppettan Arrows siffror med en nypa salt, eftersom företaget likt i fjol vägrat att kommunicera sin omsättning annat än på Europanivå.

Uppskattningen vi gjort denna gång är att Arrows omsättningsförändring i Sverige följt den europeiska under 2014. I Europa ökade företaget sin försäljning med 4,1 procent under fjolåret, vilket i så fall skulle innebära att omsättning i Sverige ökade med drygt 50 miljoner kronor under samma period.

Komponenttoppen är Elektroniktidningens årliga rankning av de 30 största komponentdistributörerna och representanterna i Sverige.
Diagrammet visar omsättningen på elektronik-komponenter som företagen hade i Sverige under 2014. I undantagsfall gäller uppgifterna inte kalenderår utan företagets närmast liggande räkenskapsår.
Som elektronikkomponent räknas aktiva och passiva komponenter, opto-
komponenter, minnesmoduler, displayer för inbyggnad, utvecklingskort tex Raspberry Pi, Arduino och Beaglebone samt elektromekaniska komponenter som kontaktdon och reläer för montering på mönsterkort. Däremot ingår inte mönsterkort, apparatlådor, batterier, motorer eller kabel.
För flera företag avviker omsättningssiffran för 2013 från den som rapporterats i fjolårets Komponenttoppen. Det beror på att årets topplista är baserad på färska uppgifter för såväl 2013 som 2014. Arrow har som enda företag valt att inte delge sin omsättning. Istället har Elektroniktidningen uppskattat företagets resultat.
Här bör man dessutom observera att Richardson RFPD marknadsförs under Arrow RF & Power sedan maj förra året. Det är en förändring som bör ha adderat uppåt 20 miljoner kronor till Arrows omsättning i landet. Hur företagets omsättning i Sverige verkligen var under förra året får vi dock bekräftat först i augusti, då Bolagsverket redovisar de korrekta siffrorna.

En förändring i årets Komponenttoppen är att vi återgått till att redovisa värdet av de elektronikkomponenter som ett företag fakturerar för i Sverige. Under de senaste åren har vi bett företagen att både redovisa hur stor del av det svenska kontorets fakturerade belopp som är elektronikkomponenter samt hur stor del av dessa som verkligen levererats in i landet. Den tre senaste åren är det också den senare uppgiften som staplarna baserats på.

En orsak till att förändringen infördes var att exempelvis Arrow år 2011 levererade två tredjedelar av det som såldes genom det svenska kontoret till utlandet. Året därpå var den siffran uppe i nästan 80 procent. Under en kort period utgjorde således den starka tillväxten i Baltikum ett kraftigt avtryck i företagets svenska bokföring, liksom på Komponenttoppen.

Sedan två år har Arrow emellertid ändrat sina faktureringsvägar. Istället har det visat sig att den förändring som infördes för några år sedan börjat slå hårt mot några av de mindre distributörerna på topplistan. Scancraft Display är ett tydligt exempel på drabbat företag.

Förra året åkte Scancraft Display ut från Komponenttoppen. Anledningen var att företagets rakt igenom svenska kunder i allt högre grad börjat lägga produktionen i Baltikum. Hela 54 procent av den design-in som Scancraft Display varit med och stöttat producerades i våra baltiska grannländer. Samma tendens ser man hos flera distributörer, därav beslutet att återgå till att redovisa värdet av elektronikkomponenter som ett företag fakturerar för i Sverige.

Konsekvensen är att vissa företag på topplistan fått en ordentlig skjuts uppåt. EG Electronics är ett tydligt exempel. Företaget har klivit från en 6:e plats i fjol till en 3:e plats i år – detta eftersom mer än 75 procent av elektronikkomponenterna som företaget fakturera för i Sverige skeppas till utlandet. Broadband och Compomill är två andra exempel. Broadband har i år klättrat 11 placeringar, till 7:e plats, medan Compomill klättrat hela 13 placeringar från fjolårets sistaplats.

Alla siffror som staplarna i Komponenttoppen bygger på kommer från företagen själva – med undantaget Arrow. Parallellt med insamlingen av dessa uppgifter ställer vi även några frågor kring konjunkturen och ledtider.

I årets minienkät framgår det med all tydlighet att de allra flesta upplever att konjunkturen i den svenska komponentbranschen är på väg upp. Hela 21 av 30 företag anser att konjunkturen är svagt ökande; ett fåtal svarar till och med att den är starkt ökande.

Det leder i sin tur till att övervägande delen av deltagarna på årets topplista anser att den svenska komponentmarknaden kommer att öka med upp till 10 procent i år jämfört med i fjol.

Värt att notera är att Svenska Helag tagit sig in på topplistan för första gången. Likaså har Scancraft Display återigen tagit sig in, efter att ha halkat ur i fjol.

Självklart innebär två nykomlingar att två också trillat bort. En av dessa är Richardson RFPD, vars försäljning numera leds genom Arrows. Den andra distributören som försvunnit är Gycom. Företaget var en hårsmån från att hänga kvar, men det blev Svenska Helag som knep åt sig den sista platsen på årets topplista.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)