JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mångfacetterad forskning speglar elva nya Lundaprofessorer
I fredags installerade Lunds universitet elva nya professorer - fem kvinnor och sex män. Teknik för 3D-utskrifter, optimerade lösningar som bygger upp Internet liksom ny teknik för att hantera förnybar elproduktion är tre forskningsområden som de bland annat täcker in.
Maria Kihl, Olaf Diegel och Olof Samulesson är tre av de elva professorerna som installerades i förra veckan.


Maria Kihl
• Maria Kihl är professor i Internet-system och forskar i huvudsak på att ta fram optimerade lösningar för de system och nät som bygger upp Internet. Utmaningen är den ständigt ökande trafiken i takt med krav på högre bandbredd och kortare väntetider. Samtidigt går Internettrafiken dessutom via det mobila nätet i allt större utsträckning, där den trådlösa kapaciteten är begränsad. Maria menar dock att framtidens Internet kan bli både hållbart för miljön och kännas oändligt för oss användare med korrekt konstruerade Internet-system och optimerade styrmekanismer.Olaf Diegel
• Olaf Diegel är professor i produktutveckling och har under de senaste 20 åren följt utvecklingen av 3D-tekniken; en teknik han menar kommer att ha stort inflytande på våra framtida liv. Olafs forskning handlar om utveckling av tekniken för 3D-utskrifter, hur designmetoderna kan förbättras för att bättre anpassas till den nya tekniken och hur tekniken kan tillämpas för att ge konkurrensfördelar. Sedan några år tillverkar han själv gitarrer genom 3D-utskrifterOlof Samuelsson
• Olof Samuelsson är professor i industriell automation med särskild inriktning mot elkraftssystem. En viktig del av Olofs forskning är automation som hanterar och styr smarta elnät. När solceller och vindkraft delvis ersätter storskaliga kraftverk, behövs ny teknik och en ny struktur där även småskaligt och lokalt får stor betydelse för helheten. Här kan även batterier få en nyckelroll. Olofs forskning syftar till att kunna ta hand om mer förnybar elproduktion samtidigt som strömavbrotten begränsas till mycket korta och få.


Övriga i skaran är:
• Dmytro Orlov, professorn i materialteknik
• Jayne Svenungsson, professorn i systematisk teologi
• Stefan Hansson, professorn i medicinsk forskning med särskild inriktning mot obstetrik och gynekologi
• Karin Källén,professorn i epidemiologi
• David Ley, professorn i pediatrik
• Malin Parmar, professorn i cellulär neurovetenskap
• Peter Zygmunt, professorn i farmakologi
• Hanna Bäck, professorn i statsvetenskap
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)