JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 200 miljoner till big data och beräkningsvetenskap

200 miljoner till big data och beräkningsvetenskap

Stiftelsen för Strategisk forskning lägger 200 miljoner på en utlysning för big data och beräkningsvetenskap. Utvalda projekt får 4 till 7 miljoner per år under fem år.

SSF motiverar satsningen med den digitalisering som sker och där big data öppnar möjligheter inom så spridda områden som materialdesign, systembiologi och visualisering.

SSF skriver: ”Kombinationen av matematik, statistik och beräkningsmetoder har redan lett till en revolution inom telekommunikation och förbättrade simuleringar inom industrin och sjukvården. Big Data och beräkningsvetenskap driver också bildbaserad sökning, automatisk översättning, virtuellt innehåll i filmer och mycket annat.”

”I industriella miljöer uppstår svårbearbetade stora datamängder, till exempel vid konstruktion, underhåll och tillverkning av komplexa tekniska system. Användardata från appar är ett annat område där stora mängder data genereras, som behöver struktureras och analyseras.”

Forskningsområden som ingår i utlysningen är:
• Visualisering, simulering och modellering
• Verktyg för högprestandaberäkningar
• Informationssökning (Data Mining)
• Databassystem
• Tillämpningar i stora informationssystem
• Bioinformatik och beräkningsbiologi

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus