JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Hälften av EU:s hushåll kan bli elprosumenter


Idag finns 12 miljoner hushåll i Europa som är prosumenter av förnybar el, det vill säga genererar egen el. År 2050 kan de vara 264 miljoner. Detta enligt en rapport från nederländska miljöforskningskonsulten CE Delft.

Siffran inkluderar bland annat solceller på eget tak, och medlemskap i ett vindkraftskollektiv.

Även hushåll som inte genererar el kan hjälpa till att bygga ett samhålle byggt på förnybar el, genom att styra sin elkonsumtion eller att äga hembattirer, vattenberedar eller elbil. År 2050 kan potentiellt 83 procent av EU:s hushåll hjälpa till på detta sätt – de kallas ”energimedborgare” i rapporten (länk).
  
Allt fler hushåll i Europa är elprosumenter, det vill säga producerar sin egen energi. Beställarna av denna rapport – bland annat Greenpeace – ville ha svar på frågan hur långt elprosumtionen teoretiskt kan drivas. 

Rapporten (pdf) upprepar flera gånger att framtidens parametrar är ovissa och att detta ska betrakta som en första skattning som kommer att behöva uppdateras. 

Studien förutsätter att lagstiftning som sätter hinder för teknikutvecklingen tas bort, att elnäten byggs ut och att elmarknader utvecklas. 

Den som genomlidit några debatter mellan förespråkare för olika former av elalstring vet att vapnet som avgör striden är Excel. Just ett sådant kalkyblad är huvudresultatet av rapporten och det kan du hitta här (länk), om du känner dig skeptisk och vill prova att stoppa in egna siffror.

Rapporten gör flera antaganden. Några av slutsatserna som följer av dessa antaganden är att 115 miljoner EU-hushåll har en elbil år 2050, att 70 miljoner har en vattenvärmare, att 60 miljoner har solceller på taket, att 42 miljoner har hembatterier och att 64 miljoner hushåll är delägare i energiproduktionskollektiv. 

I Sverige kan år 2050 hela 70 procent av medborgarna producera el och till en sammanlagd mängd av cirka 90 TWh, vilket är drygt hälften av den el som används i Sverige (idag).

En intressant detalj är att merparten av energilagringen kommer att ske i elbilar, med hembatterier på andra plats och vattenvärmare på tredje. Idag finns nästan ingen energilagring alls i EU, i alla fall inte jämfört med år 2050 då den enligt rapporten kan vara drygt 10 TWh.
 
Rapporten heter ”The Potential for Energy Citizens in the European Union” och beställdes av bland andra miljöorganisationen Greenpeace.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)