JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Testomat är namnet på ett internationellt forskningsprojekt med målet att effektivisera industriell automatiserad programkodstest. Ericsson är projektkoordinator för det svenska deltagandet, som drar igång i oktober. Den totala budgeten för det svenska deltagandet är 56,8 miljoner kronor.

– Projektet har mycket hög ambitionsnivå och med den kunskapsbas som deltagarna utgör kan vi förväntas oss riktigt intressanta resultat, vilket är ett måste för industrin framöver. Effektiv och bättre testautomatisering är en nyckel för deras konkurrenskraft, säger Magnus C. Ohlsson, teststrateg på System Verification, som deltar i projektet.

Projektets uppgift är att skapa nya typer av stöd för testautomatisering. Det kan vara nya verktyg, strategier eller processer som förbättrar effektiviteten, snabbheten samt identifieringen av fel och deras lokalisering i kodbasen.

Projektet är internationellt med deltagare från Sverige, Nederländerna, Belgien, Finland, Tyskland, Spanien och Turkiet. I den svenska delen ingår Bombardier, Saab, Empear, Verifyter, SICS, KTH och Mälardalens högskola, förutom Ericsson och System Verification.

I projektet kommer exempelvis Ericsson, Bombardier och Saab att bidra med data, medan System Verification som är experter inom kvalitetssäkring av mjukvara bland annat kommer att bidra med kunskap om att prioritera testfall och att effektivisera testfall. Empear deltar med verktyget Codescene, som här kommer att användas för att identifiera de delar av koden som bäst behöver automatiska tester.

– Det är viktigt att detta inte blir ett isolerat forskningsprojekt, utan att såväl kunskap som nya stöd synliggörs och kommer till användning, säger Magnus C. Ohlsson.

Projektet pågår från oktober 2017 till september 2020. Vinnova har beviljat bidrag på drygt 28 miljoner kronor, medan den totala budgeten för det svenska konsortiet är 56,8 miljoner kronor.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus