JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Energilösningar i världsklass

Med europeiskt forskningsstöd ska Mälardalens högskola (MDH) tillsammans med industrin bygga upp en miljö där företag kan testköra och utvärdera nya energilösningar. Projektet ”Energilösningar i världsklass” har en totalbudget på 62,5 miljoner kronor.

– Västerås är Sveriges energihuvudstad och det finns många starka företag och verksamheter inom energiområdet. Det känns därför helt naturligt att bygga upp en informationshub över energilösningar och energieffektivisering just här. Det skapar oändliga möjligheter för utveckling, säger Fredrik Wallin, forskare i energiteknik vid MDH och projektledare.

Inom projektet ”Energilösningar i världsklass” samverkar MDH med ABB:s tillväxthubb Synerleap, Energimyndigheten, Studsvik, Create Business Incubator och Stuns Stiftelse. Forskningsmedel kommer från europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Det övergripande målet är att bana väg för ny klimateffektiv teknik och att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt nav för lösningar som är energieffektiva. Likaså ska affärsutveckling och försäljning av innovativa energilösningar inkluderas.

Här ska innovatörer kunna utveckla och utvärdera prototyper i en mer kontrollerad miljö, bland annat MDH:s labb för aktiva byggnader. Tekniken ska sedan kunna testköras antingen i verkliga, fysiska byggnader som just nu planeras tillsammans med Energimyndigheten i Eskilstuna och Mälarenergi i Västerås, eller i den infrastruktur som Studsvik kommer att öppna i Nyköping.

Infrastrukturen är tänkt att ge företag med energilösningar möjlighet att bygga upp, testköra, utvärdera, förbättra och sedan sälja nya produkter och tjänster, nationellt och internationellt.

Parallellt med detta har projektet även tagit höjd för att bygga virtuella testmiljöer. Ambitionen är att exempelvis koordinera flöden såsom trafik, vattenanvändning och energikonsumtion från olika områden i Västerås.

På så sett vill man skapa en bild över stadens energiflöden. En sådan databas blir enligt MDH världsunik.

– Det här känns oerhört spännande och utmanande, säger Fredrik Wallin.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus